ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง WFX เตรียมเสนอขายไอพีโอ 142 ล้านหุ้น รองรับแผนขยายโรงงานผลิตเส้นด้ายยางยืด

posted Nov 16, 2021, 4:17 AM by siam coverage   [ updated Nov 16, 2021, 4:18 AM ]
.com/img/a/

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์ (WFX) เตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอจำนวน 142 ล้านหุ้น ระดมทุนรองรับแผนขยายโรงงานผลิตเส้นด้ายยางยืด เพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งกว่า 12,400 ตัน/ปี รองรับออเดอร์ลูกค้าตลาดต่างประเทศ หนุนผลงานเติบโตต่อเนื่อง

นางสุนิต วิสุทธิโกศล กรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ-ด้านตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (WFX) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) แล้ว โดย WFX จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 142 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาท/หุ้น คิดเป็น 30.59% ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1.เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TRUB) ตามสัดส่วนการถือหุ้น TRUBB (Pre-emptive Right) จำนวนไม่เกิน 11,360,000 หุ้น 2.เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 14,200,000 หุ้น และ 3.เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 116,440,000 หุ้น

ทั้งนี้ "เวิลด์เฟล็กซ์" ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเส้นด้ายยางยืด (Rubber Thread) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบแป้ง (Talcum Rubber Thread) และเส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบซิลิโคน (Silicone Rubber Thread) ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงงานผลิตเส้นด้ายยางยืด ตั้งอยู่ในอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนจำหน่ายในต่างประเทศเป็นหลัก ประมาณ 98% มีการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของสินค้า ส่งมอบสินค้าตรงเวลา และให้บริการที่น่าประทับใจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ภายใต้แนวคิด “A Manufacturer of High Quality Natural Rubber Thread”

นายณัฐ วงศาสุทธิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (WFX) กล่าวว่า การเข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมทุนไปใช้ในการขยายโรงงานผลิตเส้นด้ายยางยืด เพิ่มกำลังการผลิตติดตั้ง12,400 ตัน/ปี รองรับออเดอร์ลูกค้า ในตลาดต่างประเทศ ที่มีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก เพิ่มโอกาสในการเติบโตให้กับบริษัทฯ รวมถึงนำไปชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินบางส่วน และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

สำหรับผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมาของ WFX ในปี 2561 – 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,860.92 ล้านบาท 2,045.11 ล้านบาท และ 2,408.66 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิจำนวน 19.22 ล้านบาท 7.72 ล้านบาท และ 57.81 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 1.03 ร้อยละ 0.38 และร้อยละ 2.40 ตามลำดับ และงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,622 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 95.34 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 5.88

โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าจำนวน 48.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 104.47 เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการขยายกำลังการผลิตในช่วงต้นปี 2564 ทำให้สามารถผลิตและจำหน่ายเส้นด้ายยางยืดได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนกว่า 2,200 ตัน ทำให้กำไรสูงขึ้น นอกจากนั้น อัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น เกิดจากการที่บริษัทเพิ่มกำลังการผลิต ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายชนิดมากขึ้น ซึ่งเป็นสินค้าที่มีอัตรากำไรที่สูงขึ้น อีกทั้ง บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ากลุ่ม End User เพิ่มขึ้น ซึ่งการจำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มลูกค้า End User จะมีอัตรากำไรที่สูงกว่าการกลุ่มลูกค้าประเภท Distributor ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตสินค้า มีส่วนช่วยให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของบริษัทฯ ลดต่ำลง ทำให้เกิดการประหยัดทางขนาด (Economy of Scale) จึงทำให้กำไรและอัตรากำไรในงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
Comments