ผู้ถือหุ้น UPA อนุมัติเพิ่มทุนขาย RO ควบวอแรนต์ฟรี เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินหนุนฐานะแน่นปึ๊ก-เดินหน้าขยายธุรกิจเต็มสปีด

posted Nov 7, 2021, 9:19 AM by siam coverage   [ updated Nov 7, 2021, 9:20 AM ]
.com/img/a/

UPA เผยผู้ถือหุ้นไฟเขียวเพิ่มทุนจดทะเบียน 5,026.06 ล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 3,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ0.50 บาท ในอัตราส่วน 3.376780975 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.30 บาท และรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 (UPA-W2) จำนวน 2,026.06 ล้านหุ้น จัดสรรในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า “ กวิน เฉลิมโรจน์ ” ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระบุระดมทุนในครั้งนี้จะทำให้มีกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มสภาพคล่อง และสนับสนุนฐานะการเงินมั่นคงแข็งแรง พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจเต็มกำลัง ประเมินผลงานปี64โตตามเป้าหมาย

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 2,513,034,292.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 5,065,171,462.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 7,578,205,755 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,026,068,585 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ0.50 บาท

ทั้งนี้ หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจัดสรรในอัตราส่วนการจองซื้อที่จำนวน 3.376780975 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 900 ล้านบาท และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับการเสนอขายในระหว่างวันที่17 -21 มกราคม 2565

นอกจากนี้เป็นการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ชุดที่ 2(UPA-W2) จำนวน 2,026,068,585 หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีอัตราการใช้สิทธิ 1ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาการใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

สำหรับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนในการลงทุนในโครงการที่มีอยู่โครงการใหม่ ๆ เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ และความสามารถในการขยายกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งมีสภาพคล่องมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง ความแข็งแกร่งให้กับฐานะทางการเงินของบริษัทฯรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตอีกด้วย

"ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2564 นี้ น่าจะออกมาเป็นที่น่าพอใจ และในอีก 2-3 ปี ข้างหน้าจะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยบริษัทฯยังคงเดินหน้าขยายการลงทุนโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นรายได้หลัก ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ และกำไรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการขยายการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV โดยปัจจุบันบริษัทมีงานที่จะรับรู้รายได้ โครงการโรงไฟฟ้าในมือที่มีกำลังการผลิตรวมกว่า 60 เมกะวัตต์"นายกวิน กล่าวในที่สุด
Comments