“ กองทรัสต์ HREIT ” จ่อเพิ่มทุนครั้งที่ 1 - ชงผู้ถือหน่วย 21 มิ.ย.นี้ หนุนขนาดทรัพย์สินโตเพิ่มขึ้นเกือบ 10,000 ล้านบาท

posted Jun 5, 2017, 7:29 PM by siam coverage   [ updated Jun 6, 2017, 1:44 PM ]

กรุงเทพฯ – บอร์ด บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT)” ไฟเขียวมติเพิ่มทุนครั้งที่ 1 เพื่อลงทุนในมูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 1,690 ล้านบาท หนุนขนาดทรัพย์สินรวมเพิ่มขึ้นเกือบ 10,000 ล้านบาท พร้อมเตรียมชงผู้ถือหน่วย ขออนุมัติวันที่ 21 มิ.ย.นี้ ล่าสุดจ่ายปันผลในอัตราหน่วยละ 0.2647 บาท ให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์และคาดว่าจะสามารถจ่ายปันผลได้ต่อเนื่องตามนโยบายของกองทรัสต์ที่คาดว่าจะจ่ายปันผลไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว


นางสาวกาญจนา เอื้อโอบอ้อม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติให้กองทรัสต์ HREIT เพิ่มทุนครั้งที่ 1 มูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 1,690 ล้านบาท ซึ่งหลังจากที่มีการเพิ่มทุนในครั้งนี้ คาดว่าจะส่งผลให้ขนาดทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ HREIT เพิ่มขึ้นเกือบ 10,000 ล้านบาท จากเดิมที่ประมาณ 8,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันการลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ จะส่งผลให้ผู้ลงทุนได้ประโยชน์จากการที่กองทรัสต์มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยเสริมสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยลงทุน และช่วยเพิ่ม economy of scale ในการบริหารจัดการซึ่งจะเกิดประโยชน์ร่วมกับผลประกอบการของกองทรัสต์อีกด้วย

สำหรับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ของกองทรัสต์ HREIT จะลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้า ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของเหมราชจำนวน 5 โครงการ โครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (HESIE)

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี(HSIL) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (HCIE) และ โครงการเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 4 (HLP4) โดยมีพื้นที่เช่าอาคารทั้งหมดในส่วนที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมประมาณ 55,131 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ 261,314 ตารางเมตรใน 6 โครงการที่กระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยอง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ที่จะขอมติจากผู้ถือหน่วยในวันที่ 21 มิถุนายน นี้ จะยื่นไฟล์ลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป ทั้งนี้คาดการเพิ่มทุนครั้งนี้จะสามารถเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมได้ภายในปลายปีนี้ สำหรับผลประโยชน์ที่กองทรัสต์ HREIT จะได้รับจากการเพิ่มทุนนั้น กองทรัสต์จะได้ทรัพย์สินที่มีคุณภาพดี และมีอัตราการเช่า100% ของพื้นที่เช่า ( มีศักยภาพในการสร้างรายได้สูง โดยจะช่วยทำให้รายได้ค่าเช่า และผลประกอบการของกองทรัสต์ HREIT มีความมั่นคงเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังช่วยกระจายความเสี่ยงของการจัดหาประโยชน์ เพิ่มช่องทางความหลากหลายของผู้เช่า รวมถึงเป็นการช่วยลดการพึ่งพาแหล่งรายได้ของกองทรัสต์ HREIT เพราะเป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ จากประมาณการการปันส่วนกำไร และการแบ่งส่วนทุน (Projected Cash Distribution per Unit) ตามประมาณการงบกำไรขาดทุนตามสมมติฐานสำหรับปี 2561 คาดว่าผู้ถือหน่วยจะได้รับผลตอบแทนในกรณีมีการลงทุนเพิ่มเติมไม่ด้อยไปกว่ากรณีที่ไม่มีการลงทุน ทั้งนี้ในด้านทำเลที่ทรัพย์สินตั้งอยู่มีความหลากหลายมากขึ้นอยู่ในบริเวณ Eastern Seaboard ซึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศ และอยู่ในสระบุรีที่เป็น Strategic location ของอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนกองทรัสต์ และผู้บริหารทรัพย์สิน กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จะมีการชดเชยรายได้จากการเช่าและค่าบริการของอาคารว่างเป็นระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่กองทรัสต์ลงทุนในแต่ละรอบ การชดเชยรายได้ดังกล่าวจะช่วยลดความผันผวนในการดำเนินธุรกิจ และสร้างความมั่นคงของผลประกอบการของกองทรัสต์อีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทเหมราชฯ ยังคงนโยบายในการถือหน่วยทรัสต์หลังการเพิ่มทุนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

ล่าสุด กองทรัสต์ HREIT ได้จ่ายปันผลในอัตราหน่วยละ 0.2647 บาท เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ และคาดว่าจะสามารถจ่ายปันผลได้อย่างต่อเนื่องตามนโยบายของกองทรัสต์ที่คาดว่าจะจ่ายปันผล ไม่เกิน4 ครั้งต่อปี ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว
Comments