SUPER สตรอง! ของจริง

posted Feb 4, 2021, 9:00 AM by siam coverage   [ updated Feb 4, 2021, 9:01 AM ]
%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%258C%2B%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B0%2B%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%2BSUPER

ถึงแฟนคลับ SUPER ที่กริ๊งกร๊างถามไถ่ผู้บริหาร เพราะกังวลว่าการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จะทำให้แผนลงทุน บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) สะดุด! บิ๊กบอส “จอมทรัพย์ โลจายะ”ฝากมาบอกว่า ทุกอย่างเดินหน้าตามแผน เพราะการสื่อสารไร้พรมแดน...โปรเจควินด์ฟาร์ม 421 MW ติดตั้งทางบกและทะเล เฟสแรก 30 MW ขายไฟเข้าระบบกลางปี 64 แน่นอน...เป้ากำลังผลิตไฟฟ้าในเวียดนาม 1,000 – 1,200 MW ภายในปี 65 นอนมาคร้า
Comments