ซีลิค “SELIC” รับรางวัล SET Awards 2021 สาขาRising Star Sustainability Awardsตอกย้ำความยั่งยืนโดดเด่น

posted Nov 6, 2021, 10:16 AM by siam coverage   [ updated Nov 6, 2021, 10:18 AM ]
.com/img/a/

บมจ. ซีลิค คอร์พ (SELIC) คว้ารางวัล “SET Awards 2021” สาขา“Rising Star Sustainability Awards ” ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ที่มอบให้บริษัทที่ดำเนินธุรกิจตามแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืนโดดเด่น ด้านผู้บริหาร “ยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์” กรรมการผู้จัดการ เผยตอกย้ำการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม-ควบคู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) หรือ “SELIC” เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Awards 2021 ด้าน Rising Star Sustainability Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดดเด่น โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านเพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับบริษัทจดทะเบียนอื่นและส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนอย่างแพร่หลาย

“SELIC ในฐานะบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมภายใต้ทีมวิจัยและพัฒนาที่มีประสบการณ์ มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก โดยการรับรางวัลครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และความสำเร็จของบริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการตอกย้ำถึงการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมมุ่งมั่นที่จะนำพาให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานภาพรวมของบริษัทฯ ระยะยาว

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า รางวัล SET Awards เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น การทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจของบุคลากรในวงการตลาดทุนที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม จนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบขององค์กรที่ประสบความสำเร็จให้แก่องค์กรอื่นๆ ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานและสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

อนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร จัด พิธีมอบรางวัล SET Awards เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู สร้างความภาคภูมิใจให้กับบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน องค์กรภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ซึ่งได้สร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการร่วมกันพัฒนาองค์กร จนรางวัล SET Awards กลายเป็นรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่า สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยั่งยืนของตลาดทุนไทย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าชมที่ http://seliccorp.com/
Comments