OCEAN ผนึก "JP-SUN"รุกพัฒนาโปรดักส์กัญชง-สาร CBD การันตีวัตถุดิบพร้อมเสิร์ฟ-เครื่องจักรทันสมัยกำลังผลิต 30 ตัน/เดือน

posted Dec 9, 2021, 9:28 AM by siam coverage   [ updated Dec 9, 2021, 9:29 AM ]
.com/img/a/

OCEAN จรดปากกาเซ็นสัญญาร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับ "JP-SUN" รองรับแผนส่งโปรดักส์บุกตลาด ฟาก “ธีร ชุติวราภรณ์” มั่นใจมีวัตถุดิบพร้อมเสิร์ฟคู่ค้า กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ยา อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หลังทุ่มเงินลงทุนกว่า 200 ล้านบาท ติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่ เทคโนโลยีสุดล้ำ กำลังการผลิต 30 ตัน/เดือน

นายธีร ชุติวราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) (OCEAN) เปิดเผยว่า บริษัท เค ที ดี เอ็ม จำกัด (KTDM) บริษัทย่อยของ OCEAN ได้เซ็นสัญญาร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) (SUN) และบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (JP)

ทั้งนี้ KTDM เป็นผู้ผลิตสารสกัด CBD จากพืชกัญชงและพืชชนิดอื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต ส่วน "JP" เป็น ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากพืช สมุนไพร รวมถึง สารสกัด CBD เพื่อใช้ในการผลิตเครื่องดื่ม อาหาร อาหารเสริม เครื่องสำอาง และยา โดย "JP" มีบุคลากร และเครื่องมือที่เพียงพอต่อการทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ใช้สารสกัดจากพืช สมุนไพร รวมถึง สารสกัด CBD เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ข้างต้น

ขณะที่ "SUN" เป็นผู้ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆ ได้มีแนวคิดที่จะทำการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีสาร CBD จากพืชกัญชงตลอดจนสารสกัดสมุนไพรอื่นๆ เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ ทั้งสามฝ่ายจึงได้ตกลงร่วมกันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากพืช สมุนไพร รวมถึง สารสกัด CBD เป็นส่วนประกอบให้สอดคล้องกับแนวคิดทางธุรกิจของ "SUN"

โดย "JP" และ "SUN" ต่างฝ่ายต่างตกลงร่วมกันทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ใช้สารสกัด และ/หรือ สารสกัด CBD และ/หรือ ผลผลิตระหว่างสายการผลิต ตลอดจน พืช และสมุนไพรต่างๆ เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์

โดยกำหนดความสำเร็จของการร่วมวิจัยคือการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัด และ/หรือ สารสกัด CBD และ/หรือ ผลผลิตระหว่างสายการผลิต ตลอดจน พืช และสมุนไพรต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันเป็นส่วนประกอบขึ้นใหม่ และกำหนดให้สูตรรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาในผลิตภัณฑ์ที่ร่วมวิจัยขึ้นนั้น ตกเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันระหว่าง "JP" และ "SUN" ฝ่ายละเท่าๆ กัน หรือ เป็นไปตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงร่วมกันเป็นอย่างอื่น เว้นแต่ในกรณีที่ "SUN" จะได้ทำสัญญาว่าจ้างให้ "JP" เป็นผู้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ กรรมสิทธิ์และสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยนั้นตกเป็นของ "SUN" แต่เพียงผู้เดียว

ในระหว่างการร่วมวิจัยตามสัญญาฉบับนี้หาก "SUN" มีความประสงค์ที่จะใช้สารสกัด CBD รวมถึงผลผลิตระหว่างสายการผลิตเป็นส่วนประกอบไม่ว่ามีปริมาณมากน้อยเท่าใด "SUN" ตกลงพิจารณาสั่งซื้อสารสกัด CBD รวมถึงผลผลิตระหว่างสายการผลิต จากเครื่องสกัดของ "KTDM" เว้นแต่สารสกัด CBD รวมถึงผลผลิตระหว่างสายการผลิตอื่นใดนั้น ไม่ตรงตามความประสงค์ของ “SUN” และ “JP” ในการใช้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

เมื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสร็จสิ้น จนเกิดผลิตภัณฑ์ ตามนิยามของสัญญาฉบับนี้แล้ว "SUN" ตกลงที่จะว่าจ้าง "JP" ให้เป็นผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ (OEM) หรือ (ODM) ในเชิงพาณิชย์ให้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากการวิจัยตามสัญญาฉบับนี้ และรวมถึงในกรณีมีความประสงค์ที่จะใช้สารสกัด CBD รวมถึงผลผลิตระหว่างสายการผลิต "SUN" ตกลงจะจัดซื้อสารสกัด CBD รวมถึงผลผลิตระหว่างสายการผลิตจาก "KTDM" เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในเชิงพาณิชย์ด้วย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร OCEAN กล่าวอีกว่า การจับมือกับ JP และ SUN ในครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของคู่ค้าที่มีต่อ KTDM ในฐานะผู้ผลิตสารสกัด CBD จากพืชกัญชงและพืชชนิดอื่น ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีวัตถุดิบรองรับออเดอร์ลูกค้า โดยปัจจุบัน OCEAN มีเครื่องจักรที่มีศักยภาพในการป้อนวัตถุดิบ 300 กก./เดือน ติดตั้งแล้วที่โรงงานของ JP ในจังหวัดลำพูน

โดยเครื่องจักรดังกล่าวมีเทคโนโลยีที่ล้ำนำสมัย เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด สามารถแยกสาร CBD ได้ 6 รูปแบบ เริ่มตั้งแต่ FULL SPECTRUM , BROAD SPECTRUM , TERPENE , WAX , CBD ISOLATE และ WATER SOLUBLE CBD ISOLATE ทั้งนี้ บริษัทฯได้มีการสั่งซื้อเครื่องจักรขนาดใหญ่ มูลค่าลงทุนกว่า 200 ล้านบาท ที่มีศักยภาพในการป้อนวัตถุดิบถึง 30,000 กิโลกรัม (30 ตัน) ต่อเดือน คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมรับใบอนุญาตภายในไตรมาส 3 ปี 2565 รองรับออเดอร์ลูกค้า ทั้งในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ยา อาหารเสริม และเครื่องสำอาง
Comments