ผู้ถือหน่วยทรัสต์ HREIT ไฟเขียว เพิ่มทุนครั้งที่ 1 ลงทุนทรัพย์สินไม่เกิน 1,690 ล้านบาท

posted Jun 23, 2017, 10:35 AM by siam coverage   [ updated Jun 23, 2017, 10:36 AM ]

นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group และประธานกรรมการ บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมด้วย นางสาวกาญจนา เอื้อโอบอ้อม (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) พร้อมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และ นายธนาเดช โอภาสยานนท์ (ซ้าย) First Senior Vice President ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้ง ที่1/2560 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ มีมติให้กองทรัสต์ HREIT เพิ่มทุนครั้งที่ 1 มูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 1,690 ล้านบาท โดยหลังจากที่มีการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้ขนาดทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ HREIT โตเกือบ 10,000 ล้านบาท

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.hemarajreit.com
Comments