ผถห. EFORL ไฟเขียวเพิ่มทุนขาย PP เพิ่มสภาพคล่อง-รองรับขยายธุรกิจเครื่องมือแพทย์ ปักหมุดปี 64 รายได้โต15%

posted Feb 13, 2021, 7:27 AM by siam coverage   [ updated Feb 13, 2021, 7:28 AM ]
%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%2B%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A4%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2595

ผู้ถือหุ้น EFORL อนุมัติเพิ่มทุน 7,758.62 ล้านหุ้น ขายบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 3 ราย ราคา 0.0348 บาท/หุ้น จ่อรับทรัพย์ 270 ล้านบาท ฟาก“ ปรีชา นันท์นฤมิต”ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยเตรียมนำเงินไปใช้รองรับการขยายธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ หนุนธุรกิจโตแกร่ง วางเป้าปี 64 รายได้โต 15%

นายปรีชา นันท์นฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) (EFORL) ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 7,758.62 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.075 บาท เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) หรือ PP จำนวน 3 ราย ราคาจองซื้อ 0.0348 บาท/หุ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทฯได้รับเงินราว 270 ล้านบาท รองรับแผนขยายธุรกิจ เครื่องมือทางการแพทย์ ที่ยังมีแนวโน้มเติบโตและความต้องการสูง

“เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้กว่า 270 ล้านบาท บริษัทฯจะนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลักคือธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ รวมทั้งการขยายธุรกิจหลักธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และการต่อยอดธุรกิจในอนาคต”

นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯมีศักยภาพในการสร้างความมั่นคง และเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจในระยะยาว และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ ส่งผลให้ความต้องการเครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงบริษัทฯมีโอกาสในการรับคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) เข้ามา โดยเฉพาะเครื่องมือช่วยหายใจ

สำหรับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ยังคงมุ่งขยายธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งเป็นรายได้หลัก และตลาดยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก โดยจะเป็นการเข้าประมูลกับหน่วยงานโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน เพื่อรับงาน รวมทั้งร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งถือเป็นการต่อยอดธุรกิจให้เติบโตในอนาคต โดยในปี 2564 บริษัทฯมีเป้าหมายรายได้เติบโต 15% จากปีก่อน
Comments