CWT ส่ง บริษัทฯย่อย “SakunC” ร่วมทุน สวทช. เพื่อวิจัย-พัฒนาเทคโนโลยี พร้อมตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์ของภาครัฐ

posted Jun 12, 2019, 10:33 PM by siam coverage

ร่วมทุน : บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT ส่งบริษัทฯย่อย บริษัท สกุลฏ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ร่วมลงทุนกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) โดยภายในงานมี นายวีระพล ไชยธีรัตต์ (ที่5จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล (ที่6จากขวา) ผู้อำนวยการ สวทช. นายนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย (ที่7จากขวา) ประธานกลุ่มบริษัท โชคนำชัย และ นายวีรพลน์ เตชะผาสุกสันติ (ที่6จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกุลฏ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ร่วมพิธีลงนามการร่วมทุน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
Comments