ตลท.ปลดเครื่องหมาย “C” หุ้น JCKH หลังAO Fund เติมทุน

posted Nov 19, 2021, 11:53 PM by siam coverage   [ updated Nov 19, 2021, 11:54 PM ]

.com/img/a/

หนุนส่วนของผู้ถือหุ้นเกิน 50% ของทุนชำระแล้ว

ตลท.ปลดเครื่องหมายตัว “C” หุ้น JCKH ภายหลัง AO Fund เติมทุนและการประเมินราคาทรัพย์สิน หนุนส่วนของผู้ถือหุ้น สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เพิ่มจนเกินเกณฑ์ที่ตลท.กำหนด 50% ของทุนชำระแล้ว

นายอรรถวุฒิ เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JCKH เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศปลดเครื่องหมาย “C” ภายหลังส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564 เกินเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ต้องไม่ต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว

ทั้งนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นภายหลัง กองทุน Advance Opportunities Fund หรือ AO Fund ซึ่งเป็นกองทุนจากต่างประเทศ ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน JCKH และจากการประเมินราคาทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น

JCKH มีแผนเข้าลงทุนแบรนด์อาหารเพิ่มอีก 2 แบรนด์ คาดว่าจะสามารถเปิดตัวได้ในปี 2565 โดยประเมินสถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่เชื้อของโควิด-19 ได้ ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง ขณะเดียวกันเตรียมจำปรับปรุงสาขาแบรนด์เดิมที่มีอยู่คือ ไดโดมอนและฮอท พ็อท
Comments