ASW อสังหาฯไอพีโอน้องใหม่

posted Feb 12, 2021, 8:49 AM by siam coverage   [ updated Feb 12, 2021, 8:49 AM ]
%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%2590%25E0%25B9%258C%2B%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2598%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A9%25E0%25B9%258C%2B%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2588%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%2B%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2597%2B%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%258C%2B%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%2B%2528%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%2599%2529%2B%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%2BASW

ขอปรบมือต้อนรับ... หุ้น IPO น้องใหม่ธุรกิจอสังหาฯ ที่กำลังมาแรง และเป็นที่จับตามอง อย่าง บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW ภายใต้ความมุ่งมั่นในการออกแบบเพื่อความสุขของผู้อยู่อาศัย ทั้งโครงการคอนโดมิเนียม และโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบ งานนี้ …. ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง มากความสามารถ "กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์” พร้อมเดินหน้า เตรียมระดมทุนจำนวน 206 ล้านหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET ) อีกไม่นานเกินรอคร้า
Comments