AMA ให้การต้อนรับนักลงทุน ในโอกาสเยี่ยมชมบริษัทฯ

posted Jul 3, 2017, 8:31 AM by siam coverage   [ updated Jul 3, 2017, 8:32 AM ]

เยี่ยมชม นายพิศาล รัชกิจประการ (คนซ้าย) กรรมการผู้จัดการ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ (คนขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ AMA ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางเรือ และให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางรถ ให้การต้อนรับคณะนักลงทุน ที่ให้ความสนใจเข้ารับฟังข้อมูลบริษัทฯ ณ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)
Comments