AKP รับรางวัลหุ้นยั่งยืนจาก ตลท. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

posted Nov 10, 2021, 5:45 AM by siam coverage   [ updated Nov 10, 2021, 5:45 AM ]
.com/img/a/

คุณวันชัย เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเเละกรรมการผู้จัดการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP ผู้บริหารศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นเตากำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย ด้วยวิธีการเผาด้วยความร้อนสูงที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแห่งเดียวในประเทศไทย เปิดเผยว่า สุดปลื้มที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คัดเลือกและประกาศให้เป็นหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ซึ่งถือเป็นการได้รับคัดเลือกมาตลอด 7 ปีต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลในกระบวนการดำเนินงาน  
Comments