AKP อวดกำไรงวด 9 เดือนโต 280% มั่นใจปีนี้กวาดรายได้ 420 ล้านบาท

posted Dec 9, 2021, 9:24 AM by siam coverage   [ updated Dec 9, 2021, 9:25 AM ]
.com/img/a/

AKP อวดกำไรรวม 9 เดือนปีนี้โต 280% จากงวดเดียวกันปีก่อน หลังรายได้พุ่งต่อเนื่องจากกลุ่มลูกค้าเก่า และกลุ่มลูกค้าใหม่เข้าใช้บริการ “วันชัย เหลืองวิริยะ” บอสใหญ่ มั่นใจปี 64 กวาดรายได้เข้าเป้า 420 ล้านบาท ระบุ ระบบ AKP Customer ของบริษัทฯ สนับสนุนการบริการลูกค้าได้ดีเยี่ยม เพิ่มความรวดเร็ว และสะดวกสบายในการบริหารจัดการทุกขั้นตอน

นายวันชัย เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP ผู้บริหารศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม)บางปู จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นเตากำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย ด้วยวิธีการเผาด้วยความร้อนสูงที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแห่งเดียวในประเทศไทย เปิดเผยผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนปี 2564 (1 ม.ค.-ก.ย.64) ว่า มีกำไรสุทธิ 37.82 ล้านบาท และกำไรต่อหุ้น 0.094 บาท ดีขึ้น 280% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 9.95 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้น 0.025 บาท

โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 279.84 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนมีรายได้จากการให้บริการอยู่ที่ 236.79 ล้านบาท และมีรายได้อื่นเพิ่มเป็น 12.48 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนมีรายได้อื่นอยู่ที่ 2.91 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายรวมลดลงมาอยู่ที่ 44.97 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนมีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 45.07 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากทั้งกลุ่มลูกค้าเก่าและกลุ่มลูกค้าใหม่ จึงทำให้มั่นใจว่าตลอดปี 2564 จะมีรายได้เป็นไปตามเป้าที่วางไว้คือ 420 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10-20% จากปีก่อน และประเด็นสำคัญ คือ การพัฒนาระบบ AKP Customer ที่เข้ามาสนับสนุนการให้บริการลูกค้า ด้วยการใช้คิวอาร์โค้ดเข้าระบบเพื่อดูข้อมูลการกำจัดขยะอุตสาหกรรมของตัวเองในแบบเรียลไทม์ทุกขั้นตอน ตั้งแต่วันเลือกใช้บริการ, การเข้ารับขยะเพื่อชั่งน้ำหนัก, การจัดเก็บขยะตามประเภท และการกำจัดขยะที่ถูกวิธี ซึ่งสามารถควบคุมการลักลอบทิ้งของเสียอุตสาหกรรมแล้วยังลดขั้นตอนนำส่งข้อมูลให้ลูกค้า ทำให้การจัดการสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

พร้อมกันนี้ ยังตั้งเป้าลดต้นทุนพลังงานให้ได้ 30% โดยการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนจากการกำจัดของเสียอุตสาหกรรม มาทดแทนการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการขยายตลาดการให้บริการรับกำจัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและสารเคมีเสื่อมสภาพ โดยเฉพาะสารเคมีภาคเกษตรกรรมที่ต้องกำจัดด้วยวิธีการเผาทำลายเท่านั้น

“อัคคีปราการ ตั้งเป้ารายได้ปีนี้ 420 ล้านบาท โต 10-20% จากปีก่อน เราเน้นรักษาฐานลูกค้าเก่าควบคู่กับการขยายฐานลูกค้าใหม่ และที่ผ่านมาในปีนี้ อัคคีปราการ ได้เข้ารับกำจัดสารสไตรีนโรงงานหมิงตี้ ที่เกิดเพลิงไหม้จำนวน 886 ตัน และเผาทำลายสารเสพติดหลายประเภทในปริมาณที่มากกว่าปีก่อน บวกกับรายได้จากบริษัท เอิร์ธเท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (ETC) ที่ อัคคีปราการ ได้เข้าถือหุ้น 7.14% ทำให้เชื่อว่าผลประกอบการปีนี้จะเป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว” นายวันชัย กล่าว

อย่างไรก็ตาม อัคคีปราการ ยังเน้นทำด้วยธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการร่วมดูแลประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือต่าง ๆ รวมทั้งยังตระหนักและให้ความสำคัญต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อร่วมลดการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) เป็นครั้งที่ 2 มีผลตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2567 ในฐานะเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินกิจการบนหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน โดยพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตลอดห่วงโซ่อุปทาน จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร และได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศดังกล่าว
Comments