ABM ต้อนรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เยี่ยมชมบริษัทฯ

posted Jan 24, 2018, 7:17 PM by siam coverage   [ updated Jan 24, 2018, 7:21 PM ]

นายปองธรรม แดนวังเดิม (คนที่ 5 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี (คนที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการด้านบริหารการเงินและสารสนเทศ และคณะผู้บริหาร บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM ผู้ประกอบธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวมวล ให้กับผู้ที่มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ทั้งผู้ที่มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต ได้แก่ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มโรงไฟฟ้า และผู้ที่นำเชื้อเพลิงชีวมวลไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ เช่น กลุ่มผู้แปรรูปชีวมวล กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ และกลุ่มที่นำเชื้อเพลิงชีวมวลไปจัดจำหน่ายต่อ เป็นต้น พร้อมด้วย นางสาวรัชนี ชาติบัญชาชัย (คนที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ (คนที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ให้ความสนใจเข้ารับฟังข้อมูลบริษัทฯ พร้อมเยี่ยมชมคลังสินค้า ณ คลังสินค้า บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) สาขาบางน้ำจืด เมื่อเร็วๆ นี้
Comments