7UP ประกาศงบ 9 เดือนแรก มีกำไรสุทธิ 154.85 ล้านบาท โต 37.41%

posted Nov 15, 2021, 9:28 AM by siam coverage   [ updated Nov 15, 2021, 9:29 AM ]

.com/img/a/

รัฐคลายล็อคดาวน์-เปิดประเทศหนุนธุรกิจโค้งสุดท้ายของปีแจ่ม 

7UP ประกาศผลกำไรงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 มีกำไรสุทธิ 154.85 ล้านบาท โต 37.41% ขณะที่มีรายได้รวม 846.23 ล้านบาท ลดลง 21.30% กรณีรัฐบาลประกาศเปิดประเทศ และคลายล็อคดาวน์คาดหนุนธุรกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของปี ก่อให้เกิดความต้องการใช้แก๊ส LPG และน้ำมันเพิ่มขึ้น

นายมนต์เทพ มะเปี่ยม รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ 7UP เปิดเผยถึงผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 ว่า มีกำไรสุทธิ 154.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.15 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 37.41% ขณะที่มีรายได้จำนวน 846.23 ล้านบาท รายได้หลักส่วนใหญ่มาจากกลุ่มธุรกิจจัดจำหน่ายแก๊ส LPG และน้ำมัน

ทั้งนี้ กรณีรัฐบาลประกาศคลายล็อคดาวน์ และเปิดประเทศมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ คาดว่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจในช่วงปลายปี 2564 นี้ เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากธุรกิจจัดจำหน่ายแก๊ส LPG และน้ำมัน ในระยะที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ก่อให้เกิดการสนับสนุนให้ประชาชนทำงานจากที่บ้าน แต่เมื่อรัฐบาลประกาศเปิดประเทศและคลายล็อคดาวน์ คาดว่าจะทำให้ความต้องการใช้แก๊สและน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้ คาดว่าจะกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ จะก่อให้เกิดผลดีต่อธุรกิจสาธารณูปโภค ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด ทั้งในแง่ของธุรกิจบำบัดน้ำ และธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดในภาคใต้ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ภายในปี 2565

ผลประกอบการที่ดีส่งผลให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง โดยพบว่า ณ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมลดลงจำนวน 157.12 ล้านบาท

ในแง่ของสภาพคล่องถือว่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีเงินสดสุทธิที่ได้รับจากการดำเนินงาน จำนวน 98.48 ล้านบาท และยังมีเงินสดสุทธิที่ได้รับจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 358.83 ล้านบาท อาทิเช่น ได้รับเงินจากผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพ

7UP- W4 จำนวน 251.53 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ มีอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) ในระดับต่ำเพียง 0.37 เท่า สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินและการลงทุน
Comments