ทันหุ้น ทันข่าว จับ กระแส เศรษฐกิจ

UREKA จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านฉลุย

posted Jun 3, 2021, 9:20 AM by siam coverage   [ updated Jun 3, 2021, 9:21 AM ]

UREKA-EAGM

พล.อ.อาวุธ เอมวงศ์ (แถวแรก กลาง ) ประธานกรรมการบริษัท ,คุณฐิติศักดิ์ สกุลครู (แถวแรก ที่2 จากซ้าย ) ประธานกรรมการตรวจสอบ ,คุณไพสิฐ แก่นจันทน์ (แถวแรก ที่2 จากขวา ) รองประธานกรรมการ, คุณอุลิต จาตุรแสงไพโรจน์ (แถวแรก ที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ,คุณลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ (แถวสอง ที่1 จากขวา) กรรมการ, คุณสุนิสา จิระวุฒิกุล (แถวสอง ที่2 จากขวา) กรรมการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ UREKA พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมได้อนุมัติเป็นเอกฉันท์ผ่านทุกวาระ ซึ่งบริษัทฯได้ให้ข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางการบริหารงานในช่วง Covid-19 โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆนี้

ประชุมผู้ถือหุ้น “TEAMG” พร้อมจ่ายปันผลปี63 ในอัตรา 0.05 บาท

posted May 1, 2021, 7:32 AM by siam coverage   [ updated May 1, 2021, 7:33 AM ]นายศานิต ร่างน้อย (แถวสุดท้ายคนกลาง) ประธานกรรมการ, ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย (แถวสุดท้าย ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการ ผู้ก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มทีม, ดร. อภิชาติ สระมูล (แถวสุดท้ายที่ 1 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, พร้อมด้วย กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการ สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ถนนนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 ท่าน ตามนโยบายภาครัฐ โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานตลอดปี 2563 และบริษัทฯ วางเป้าปี 2564 เติบโตขึ้น 10% หรือมีรายได้ราว 1,800-1,900 ล้านบาท โดยในปี 2564-2568 บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็น “A regional solution provider and innovative business developer” และมุ่งเป้าหมายในการขยายงานด้านธุรกิจอื่นๆ และการลงทุนใน Non-Consulting Business ในสาขาที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอ (Recurring Income) สร้างผลตอบแทนการลงทุนให้ได้เท่ากับผลตอบแทนจากงานธุรกิจที่ปรึกษา (Consulting Business)

จากการประชุมในครั้งนี้มีมติอนุมัติประกาศจ่ายปันผลประจำปี 2563 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น เพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้น ที่มีจำนวน 680,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 34,000,000 ล้านบาท รวมการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการทั้งปี 0.16 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,800,000 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

TEAMG ยิ้มปี 63 กำไรกว่า 119 ล้านบาท จ่ายปันผลปี 63 รวม 0.16 บาท

posted Mar 1, 2021, 5:02 AM by siam coverage   [ updated Mar 1, 2021, 5:02 AM ]

Aphichat-15

“TEAMG” โชว์กำไรปี 63 กว่า 119 ล้านบาท คาดปี 64 เติบโตต่อเนื่อง ทุ่มเงิน 109ล้านบาท จ่ายปันผลปี 63 รวม 0.16 บาทต่อหุ้น

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 119.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 3.38% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไร 115.45 ล้านบาท และมีรายได้รวม 1,712.92 ล้านบาท ลดลง 130.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง 7.06% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้ 1,843.12 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายได้หลักของบริษัทฯ ยังคงมาจากการให้บริการงานโครงการภาครัฐ เนื่องจาก ยังคงรับรู้รายได้อย่างสม่ำเสมอจากโครงการเดิมที่ดำเนินการอยู่ และคาดว่าในปีนี้จะมีโครงการใหม่ๆ เช่น โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในลาว โครงการท่าอากาศยานใน EEC โครงการรถไฟรางคู่ โครงการอุโมงค์ระบายน้ำ โครงการอุโมงค์ส่งน้ำประปา และโครงการรถไฟฟ้าสีต่างๆ เป็น potential project เข้ามาเพิ่มขึ้น และมีรายได้จากการให้บริการงานโครงการเอกชนและโครงการต่างประเทศลดลง จากมีหลายโครงการที่ชะลอการดำเนินการ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่บริษัทฯ ยังคงทยอยรับรู้รายได้จากโครงการที่เหลืออย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น บริษัทฯ มีค่าจ่ายที่ปรับตัวลดลงอยู่ที่ 1,570.30 ล้านบาท ลดลง 130.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง 7.66% เนื่องจากรายได้ที่ลดลง แต่มีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารค่าใช้จ่ายบุคลากรและควบคุม Workload ของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

“ในปีที่ผ่านมาแม้จะได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 แต่เนื่องจากบริษัทฯ สามารถบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ประกอบกับรักษาความสามารถในการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี จึงยังคงทำให้รักษาระดับการเติบโตของบริษัทฯ ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า และคาดว่าในปีนี้จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศที่คาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้น” ดร.อภิชาติ กล่าว

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติประกาศจ่ายปันผลประจำปี 2563 ในอัตรา 0.16 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 108.80 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีการประจ่ายเงินปันผลระหว่ากาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อ 11 กันยายน 2563 ในอัตรา 0.11 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม 74.80 ล้านาท และยังคงเหลือจ่ายปันผลในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 34 ล้านบาท ซึ่งกำหนดจ่ายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

PTG ปลื้มกำไรปี 63 เพิ่มกว่า 22% ใจดีจ่ายปันผล 0.5 บาท

posted Mar 1, 2021, 5:00 AM by siam coverage   [ updated Mar 1, 2021, 5:01 AM ]

46018

“PTG” โชว์ผลประกอบการปี 63 กำไรเพิ่มกว่า 22% รักษาระดับการเติบโตสูงกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม รั้งตำแหน่งยอดขายเป็นเบอร์ 2 ของประเทศ ปี 64 ตั้งเป้าเพิ่มปริมาณจำหน่ายน้ำมัน 8-12% คาด EBITDA โต 10-15% เตรียมทุ่มงบ 4,000-4,500 ล้านบาท รุกขยายปั๊มน้ำมันและแก๊ส LPG รวม 100 -150 แห่ง พร้อมจ่ายปันผล 0.5 บาท

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,906 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 343 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และมีกำไรก่อนหักภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA) 6,315 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,046 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากปริมาณการจำหน่ายน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและการตลาดที่อยู่ในระดับปกติ ประกอบกับมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากไม่นำผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 มาคำนวณ บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิเท่ากับ 2,145 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 582 ล้านบาท หรือคิดเป็น 37% จากปีที่แล้ว

โดยมีรายได้จากการขายและการบริการรวม 104,423 ล้านบาท ลดลง 15,604 ล้านบาท หรือคิดเป็น 13% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันโลก จากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19 ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันเฉลี่ยลดลงถึง 16% และส่งผลต่อเนื่องทำให้ค่าการตลาดของธุรกิจน้ำมันลดลงในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 แต่ในช่วง 9 เดือนที่เหลือ ราคาน้ำมันจะมีเสถียรภาพมากขึ้น และราคาค้าปลีกน้ำมันปรับตัวสอดคล้องกับราคาต้นทุนน้ำมัน ทำให้ค่าการตลาดของธุรกิจน้ำมันกลับมาอยู่ในระดับปกติ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาระดับการเติบโตสูงกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม เนื่องจากปริมาณจำหน่ายน้ำมันโดยภาพรวมอยู่ที่ 34,837 ล้านลิตร หรือลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะที่บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นเบอร์ 2 ของประเทศ โดยมีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันอยู่ที่ 4,959 ล้านลิตรหรือเติบโต 5.9% เมื่อเทียบจากปีก่อน ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าที่บริษัทฯ วางไว้ที่ 6 - 10% และในปี 2564 นี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการจำหน่ายน้ำมัน 8 - 12% จากปีก่อนหน้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงขยายสถานีบริการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 สามารถขยายสาขาสถานีบริการน้ำมันและแก๊ส LPG ได้ตามเป้าที่วางไว้รวมอยู่ที่ 67 สถานี จากที่กำหนดไว้ 50-100 สถานี ส่งผลให้บริษัทฯ มีสถานีบริการรวม 2,094 แห่งทั่วประเทศ และจากการควบคุมการลงทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนในการขยายธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจน้ำมัน (Non-Oil) และธุรกิจใหม่ รวม 2,043 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าที่วางไว้ที่ 3,000-3,500 ล้านบาท รวมถึงการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโครงการ Palm Complex ที่ดำเนินการโดยบริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 40% โดยรับรู้กำไรเป็นจำนวน 353 ล้านบาท อีกด้วย

“สำหรับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 ยังคงมุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการขยายจำนวนสถานีบริการให้ครอบคลุมการเพิ่มการให้บริการที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงจุดได้มากที่สุด ถึงแม้ว่าในปีนี้เศรษฐกิจของประเทศยังคงมีความไม่แน่นอนจากการระบาดของไวรัสคิด-19 ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศ แต่บริษัทฯ ยังคาดว่าจะเห็นการเติบโตในอุตสาหกรรมน้ำมันโดยรวม และจะสามารถรักษาระดับการเติบโตที่สูงกว่าอุตสาหกรรมเอาไว้ได้ โดยได้ตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการจำหน่ายน้ำมันในปีนี้อยู่ที่ 8 - 12%”

นายพิทักษ์ กล่าวต่อว่า โดยในปี 2564 บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะเพิ่มสถานีบริการน้ำมันและแก๊ส LPG อีก 100 – 150 แห่ง รวมถึงขยายการให้บริการธุรกิจแก๊ส LPG ครัวเรือน จากการเพิ่มสาขาการให้บริการ Gas Shop อีก 50 แห่ง ในส่วนของธุรกิจ Non-Oil ในปีนี้ คาดว่าจะเพิ่มจำนวนสาขา Non-Oil อีก 100 – 150 สาขา เพื่อให้บริการที่หลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังคงมุ่งเน้นการคัดสรรธุรกิจใหม่ๆ ที่ช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รอบด้านมากขึ้น ซึ่งได้จัดสรรงบการลงทุนไว้ประมาณ 4,000 – 4,500 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายสาขาของธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจ Non-Oil และธุรกิจใหม่

ทั้งนี้ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2563 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น จำนวน 1,670 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผล 835 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนของบริษัทวันที่ 12 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

“ไทยสจ็วตฯ” รับอานิสงส์โควิด-19 ดันยอดขายเครื่องล้างจานเพิ่มปี64 โต 8-10%

posted Feb 26, 2021, 8:14 AM by siam coverage   [ updated Feb 26, 2021, 8:15 AM ]
“ไทยสจ็วตฯ” บริษัทลูก “พีรพัฒน์ฯ” ประกาศเดินหน้าแผนทำตลาดเครื่องล้างจานพร้อมอัดโปรโมชั่นราคาพิเศษ เอาใจธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็กและขนาดกลาง มั่นใจช่วงโควิด-19 ระบาดดันยอดขายปี 64 เติบโตสูงขึ้น 8-10%


    

นายยงยุทธ จิรกาลวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสจ็วต เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (TSS) บริษัทในเครือบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) PRAPAT เปิดเผยถึงแผนการดำเนินธุรกิจเครื่องล้างจานว่า ปีนี้มีแผนที่จะรุกทำตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำเข้าเครื่องล้างจานใหม่ จากประเทศจากตุรกี, สเปน และเยอรมัน รวมถึงการจัดทำแคมเปญและโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย อย่างธุรกิจร้านอาหาร และโรงแรม หลังจากพบว่ามีความต้องการใช้เครื่องล้างจานมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้เหตุผลที่เครื่องล้างจานมีความต้องการใช้สูงขึ้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 เนื่องจากธุรกิจร้านอาหาร และโรงแรม เริ่มให้ความสำคัญความปลอดภัยมากขึ้น โดยเครื่องล้างจานสามารถทำความสะอาดได้ดีกว่า, ป้องกันเชื้อโรค,ช่วยประหยัดทั้งค่าน้ำและค่าไฟฟ้า เป็นต้น รวมทั้ง ผู้ประกอบธุรกิจมองว่าหากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ธุรกิจสามารถดำเนินได้ปกติ จึงเตรียมแผนติดตั้งเครื่องล้างจานไว้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศที่จะเริ่มกลับมาใช้บริการ

ส่วนแผนการทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของเครื่องล้างจานบริษัทฯ ปีนี้จะจัดทำในทุกๆเดือน โดยเลือกเครื่องล้างจานรุ่นขนาดเล็กราคาประมาณ 60,000 บาท และ ขนาดกลาง 80,000-150,000 บาท มาทำโปรโมชั่นด้วยราคาพิเศษสำหรับตลาดร้านอาหาร เนื่องจากปัจจุบันร้านอาหารกว่า 80% นิยมใช้เครื่องล้างจานขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นหลัก

ปัจจุบันตลาดใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ คือ ร้านอาหารประมาณ 70% , โรงแรม 3-4 ดาว 10% , โรงงานอุตสาหกรรม และอื่นๆอีก 10% อย่างไรก็ตามช่วงที่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีโรงแรมระดับ 3 ดาวลงมา เริ่มให้ความสนใจที่จะใช้เครื่องล้างจานเพิ่ม บริษัทฯจึงเตรียมแผนที่จะร่วมกับบริษัทแม่โปรโมทสินค้าเครื่องล้างจานบริษัทฯไปยังกลุ่มโรงแรมดังกล่าวเพื่อสร้างยอดขายจากฐานลูกค้าใหม่ดังกล่าวมากขึ้น อย่างไรก็ตามหลังรุกทำตลาดต่อเนื่อง บริษัทฯคาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 8-10% โดยมีสัดส่วนของลูกค้าเช่าอยู่ที่ 50% อัตราการเช่าเริ่มต้นที่ 3,500 บาทต่อเดือน และเหลืออีก 50% จะเป็นการซื้อขาด

“ต้องยอมรับหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 ระลอกแรก และระลอกใหม่ ผู้ประกอบการร้านอาหารค่อนข้างปรับและหันมาใช้เครื่องล้างจาน และอุปกรณ์ทำความสำอาดเพิ่ม ส่งผลทำให้ยอดขายเครื่องล้างจานบริษัทฯในช่วงที่โควิด-19 ระบาดระลอกแรก เติบโตขึ้น 8% ส่วนระลอกใหม่คาดว่าจะเติบโตขึ้นที่ 8-10%” นายยงยุทธ กล่าว

สำหรับ บริษัท ไทยสจ็วต เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (TSS) มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจมากกว่า 28 ปี ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญธุรกิจให้เช่าและจัดจำหน่ายเครื่องล้างภาชนะ อัตโนมัติหลากหลายรุ่น ภายใต้แบรนด์ “STEWARD” ซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายในไทยล้วนมีมาตรฐานสูง นำเข้าจากประเทศผู้ผลิตตุรกี สเปน และเยอรมนีรวมไปถึง จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ สำหรับเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ และเคมีภัณฑ์ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องครัว แบบครบวงจร

“IND” อบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้บุคลากร เพิ่มความสำเร็จการทำงาน

posted Feb 25, 2021, 6:32 AM by siam coverage   [ updated Feb 25, 2021, 6:32 AM ]


นายรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม การใช้งานระบบให้บริการภายใน หรือ Internal Services เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากร อันนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าขององค์กร ณ ห้องประชุมชั้น 7 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็วๆนี้

TACC กำไรปี 63 นิวไฮ 188.38 ลบ. สวนโควิดระบาด วางเป้าปี 64 รายได้โต 10-15% ผู้ถือหุ้นเฮ! บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผล 0.17 บ.

posted Feb 19, 2021, 7:34 AM by siam coverage   [ updated Feb 19, 2021, 7:34 AM ]

%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B5%2B1


TACC โตแกร่ง! ปี 63 กำไรสร้างสถิติสูงสุดใหม่แตะ 188.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.34% สวนโควิด-19 ระบาด ด้านกลุ่มเครื่องดื่มในมุม All Café มีการเพิ่มสาขาและอัพขนาดแก้วของเครื่องดื่ม และจากการบริหารจัดการ ด้านการดำเนินงานและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้กำไรขั้นต้นสูงขึ้น

บิ๊กบอส “ชัชชวี วัฒนสุข”ปักหมุดปี 64 รายได้โต 10-15% ลุยส่งโปรดักส์ใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดตัวคาแรคเตอร์ใหม่ของคนไทย “Jay The Rabbit” เจาะกลุ่มสาวโสด-ชาวออฟฟิศ บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลงวดปี 63 ในอัตรา 0.17 บาท/หุ้น

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2563 มีกำไรสุทธิ 188.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.34% สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เทียบปี 2562 มีกำไรสุทธิ 159.18 ล้านบาท แม้ยอดขายในปี 2563 จะลดลงประมาณ 13% โดยมีรายได้รวม 1,316.74 ล้านบาท เทียบปี 2562 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,527.36 ล้านบาท เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการล็อคดาวน์ประเทศ และสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

“แม้ยอดขายของเราจะปรับตัวลดลง จากการระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม หลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย การบริโภคของลูกค้าได้กลับมา รวมไปถึง All Café มีการปรับเพิ่มขนาดแก้วจาก 16 oz. เป็น 22 oz. ช่วยกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเราได้มีการปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านการดำเนินงานและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กำไรในปี 2563 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ” นายชัชชวีกล่าว

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯวางเป้าหมายรายได้เติบโต 10-15% โดยบริษัทฯยังคงใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโตของยอดขายด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกเครื่องดื่มใหม่ๆ ในกลุ่มสินค้าเครื่องดื่มเย็นในโถกด และเครื่องดื่มในมุม All Café ที่ร้าน 7-Eleven และวางแผนการตลาดร่วมกัน เพื่อกระตุ้นยอดขาย รวมถึงการขยายตลาดไปยังกลุ่ม Café Business ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตของปีนี้

ในส่วนของธุรกิจ “คาแรคเตอร์” ในปีนี้ บริษัทฯได้มีการคาแรคเตอร์ใหม่ “Jay The Rabbit” จับกลุ่มสาวโสด และกลุ่มออฟฟิศ ที่มีกำลังซื้อเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีความแตกต่างจากคาแรคเตอร์ที่บริษัทฯมีอยู่ทำให้สามารถขยายฐานลูกค้าและต่อยอดธุรกิจ ให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดีเยี่ยม เช่นเดียวกับคาแรคเตอร์ "Rilakkuma" และ "หมาจ๋า"

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานในปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม 2563) ในอัตรา 0.17 บาท/หุ้น

ธนาคารกรุงเทพ แจ้งปิดปรับปรุงระบบบริการโมบายแบงก์กิ้งฯ ชั่วคราว เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า

posted Feb 18, 2021, 5:58 AM by siam coverage   [ updated Feb 18, 2021, 5:59 AM ]

bbl%2Bsystem%2Bmaintenance%2B20%2BFeb

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งขออภัยในความไม่สะดวก กรณีบริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking) ขอปิดปรับปรุงระบบงานชั่วคราวใน เช้าวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ระหว่างเวลา 01.30 น. – 07.00 น. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ลูกค้าของธนาคารไม่สามารถใช้งานบริการ Bangkok Bank Mobile Banking ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking) บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง (BIZ iBanking) และบริการอื่นๆ ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ธนาคารขออภัยลูกค้าทุกท่านสำหรับความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารกรุงเทพทุกช่องทาง ได้แก่ www.bangkokbank.com, Bangkok Bank Line Official หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ 0 2645 5555

INSET ปี 63 กำไรทะลัก 135.5 ลบ. ทุบสถิติใหม่ รับกระแส 5G-WFH ปี 64 ทะยานต่อ เป้ารายได้โต 15-20% บอร์ดเคาะจ่ายปันผลเป็นหุ้น-เงินสด ขึ้น XD วันที่ 28 เม.ย.64 นี้

posted Feb 18, 2021, 5:47 AM by siam coverage   [ updated Feb 18, 2021, 5:48 AM ]

INSET_001_%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599

INSET ปี 63 โชว์กำไรขั้นเทพ 135.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 12% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ รับกระแส 5G และ WFH บิ๊กบอส “ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต”มั่นใจปี 64 ทะยานต่อ วางเป้ารายได้โต 15-20% โชว์ Backlog หนากว่า 2,460 ล้านบาท เดินหน้าหางานใหม่ต่อเนื่อง บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 56 ล้านหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.081 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 28 เม.ย.64

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (INSET) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2563 มีรายได้รวม 1,504 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 284 ล้านบาท หรือ 23% เทียบปี 2562 มีรายได้รวม1,220 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 135.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.4 ล้านบาท หรือ 12.8% เทียบปี 2562 มีกำไรสุทธิ 120.1 ล้านบาท โดยได้รับปัจจัยหนุนจากงาน Data Center และงานระบบโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (งาน 5G) เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ ทำให้ประชาชนที่ทำงาน WFM ต้องการใช้ Cloud เพิ่มสูงขึ้น และผู้ประกอบการหรือองค์การต่างๆ มีความต้องการที่จะลงทุนขยาย Data Center กันมากขึ้นด้วย

“กำไรในปีนี้ที่เติบโตอย่างโดดเด่น และสร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนหนึ่งมาจากการรับรู้รายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้น จากงานในมือที่มีอยู่หลักๆ ได้แก่ งานติดตั้ง Filter คลื่นความถี่ 850 MHz ของ CAT และงานก่อสร้างศูนย์ Data Center ของ KTBCS บริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย”

กรรมการผู้จัดการ INSET กล่าวอีกว่า แผนการดำเนินงานในปี 2564 ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 15-20% จากปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะมีงาน Data Center รวมถึงเทรน 5G เทคโนโลยี ที่ในปีนี้ เป็นปีที่ทาง Operator ขยายการลงทุนโดยเฉพาะงานอัพเกรดอุปกรณ์ 5G ที่มีต่อเนื่องมาจากปีก่อน โดยปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) กว่า 2,460 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปีนี้ถึงปี 2565 และบริษัทฯยังเดินหน้าหางานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในวันที่ 17 ก.พ.64 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานปี 2563 เป็นหุ้นในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 56 ล้านหุ้น และปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.081 บาท/หุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย 
XD ในวันที่ 28 เม.ย.64 และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นวันที่ 20 พ.ค.64 

TQR หุ้นแห่งปีเปิดเทรดวันแรกราคาพุ่งเหนือจอง 200 %

posted Feb 17, 2021, 7:21 AM by siam coverage   [ updated Feb 17, 2021, 7:22 AM ]

170221_TQR%2BPhoto%2BFirst

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ,คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ, คุณจิรยง อนุมานราชธน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และคุณพิมพ์ผกา นิจการุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมแสดงความยินดีกับคุณชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ,คุณยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) ) เนื่องในโอกาสที่ TQR เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรก ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างคึกคัก โดยเปิดตลาดที่ 15.30 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 200% จากราคาไอพีโอ 5.10 บาท/หุ้น ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคาร B ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1-10 of 106

Comments