ทันหุ้น ทันข่าว จับ กระแส เศรษฐกิจ

KKPเผยแผนปี 2566 เติบโตสินเชื่ออย่างระมัดระวัง เร่งขยายฐานลูกค้าการออมและการลงทุนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล Edge และ Dime

posted Jan 31, 2023, 8:48 AM by siam coverage   [ updated Jan 31, 2023, 8:49 AM ]

6D9D732B-A8FD-40F9-85B1-B7FADC39CE01

(31 มกราคม 2565) กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) เผยสถานการณ์เศรษฐกิจปี 2566 ยังคงมีความน่ากังวลในเรื่องเงินเฟ้อสูง ดอกเบี้ยขาขึ้น และเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย ซึ่งส่งผลกระทบในทุกอุตสาหกรรม ทำให้แนวทางการดำเนินธุรกิจในปี 2566 เป็นการเติบโตอย่างระมัดระวัง โดยมุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าสินเชื่อในกลุ่มที่มีศักยภาพ และผลักดันการเข้าถึงที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการออมและการลงทุนของกลุ่มธุรกิจฯ ทั้ง Edge (เอดจ์) และ Dime (ไดม์) ในส่วนผลประกอบการสำหรับปี 2565 สามารถสร้างรายได้ดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่รายได้สินเชื่อโตทุกประเภท โดยปี 2566 ตั้งเป้าสินเชื่อรวมไว้ที่ร้อยละ 13


6851A123-7933-470B-B14D-3BD5AB32027E

  นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (Mr. Aphinant Klewpatinond, Chief Executive Officer, Kiatnakin Phatra Financial Group) เปิดเผยว่าสำนักวิจัยของกลุ่มธุรกิจฯ KKP Research วิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2566 ยังมีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อสูง ดอกเบี้ยขาขึ้น และเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยที่จะส่งผลกระทบในวงกว้างและอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินเชื่อ แผนธุรกิจสำหรับปี 2566 จึงเป็นการเติบโตแบบระมัดระวัง โดยขยายฐานลูกค้าที่มีศักยภาพและต่อยอดการเชื่อมโยงธุรกิจของกลุ่มฯ ผ่านการขายขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้อง (cross-selling) นอกจากนั้น กลุ่มธุรกิจฯ ยังมุ่งเดินหน้าใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มการออมและการลงทุนดิจิทัลของกลุ่มอย่างเต็มศักยภาพ ทั้ง Dime (ไดม์) และ Edge (เอดจ์) ที่จะเปิดตัวในระยะต่อไป โดยปัจจุบัน แอปพลิเคชัน Dime มีผู้ดาวน์โหลดแล้วกว่า 100,000 ราย และจะมีการจับมือกับพาร์ทเนอร์เพื่อขยายฐานลูกค้าและพัฒนาฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่หลากหลายยิ่งขึ้น

  

D42232D9-2DC3-497E-9AF9-78E3C31305E7

นอกจากนั้นนายอภินันท์ ยังกล่าวถึงภาพรวมผลประกอบการในปีที่ผ่านมาว่า “ผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร สำหรับปี 2565 มีกำไรสุทธิ 7,602 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.3 จากปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ที่สินเชื่อรวมขยายตัวถึงร้อยละ 21.4 จากการขยายตัวในสินเชื่อทุกประเภท ด้านธุรกิจตลาดทุน ยังคงความสามารถในการสร้างรายได้ที่ดี โดยธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ยังคงครองส่วนแบ่งอันดับหนึ่งของตลาด สำหรับธุรกิจการจัดการกองทุนก็มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนธุรกิจการลงทุนยังคงเติบโตได้ดีจากฝ่ายค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Equity and Derivative Trading) ที่ทำกำไรได้ดีในสภาวะผันผวน ด้านวานิชธนกิจมีรายได้ในระดับที่ดีจากธุรกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ในขณะที่ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Wealth Management) ปัจจุบันมีปริมาณทรัพย์สินภายใต้คำแนะนำ (Asset Under Advice, AUA) อยู่ที่กว่า 7 แสนล้านบาท”

นายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (Mr.Philip Chen Chong Tan, President, Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited) ให้รายละเอียดในส่วนของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ว่า “ปี 2565 เป็นปีที่ธนาคารมีผลประกอบการดีเป็นประวัติการณ์ โดยสินเชื่อมีการขยายตัวได้ดีที่ร้อยละ 21.4 ในปี 2565 ส่งผลให้มีการเติบโตของทั้งรายได้จากดอกเบี้ย และจากค่าธรรมเนียม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจยังมีความเสี่ยง แนวทางการดำเนินธุรกิจในปี 2566 จึงยังคงเป็นการเติบโตแบบมีกลยุทธ์ (Smart Growth) หรือการเลือกขยายสินเชื่อในกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพและสินเชื่อที่มีหลักประกัน เช่น สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และสินเชื่อบ้าน การเดินหน้าเจาะตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ของธนาคารคือ ‘รถเรียกเงิน’ และการใช้ประโยชน์จากช่องทางดิจิทัลของธนาคารมากขึ้น ไม่ว่าแอป KKP Mobile หรือแอปของบริษัทในกลุ่มอย่าง Edge เพื่อเชื่อมโยงบริการของธนาคารเข้ากับบริการด้านการลงทุนที่เป็นความชำนาญของกลุ่มธุรกิจฯ”

นายปรีชา เตชรุ่งชัยกุล ประธานสายการเงินและงบประมาณ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (Mr. Preecha Techarungchaikul, Head of Finance and Budgeting, Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited) ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวข้อมูลทางการเงินของผลการดำเนินงานปี 2565 ว่า “กลุ่มธุรกิจฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 7,602 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.3 และมีกำไรเบ็ดเสร็จ 10,120 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.2 จากปี 2564 โดยเป็นกำไรสุทธิของธุรกิจตลาดทุน จำนวน 758 ล้านบาทและเป็นกำไรเบ็ดเสร็จของธุรกิจตลาดทุน จำนวน 1,077 ล้านบาท ในส่วนของการตั้งสำรองสำหรับปี 2565 ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับปี 2564 โดยมีอัตราส่วนสำรองต่อสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตอยู่ที่ร้อยละ 154.4 นอกจากนี้ ธนาคารมีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิรวมถึงรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิมีจำนวน 19,081 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.5 ในขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจำนวน 8,457 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.0 จากปี 2564 และธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio)คำนวณตามเกณฑ์ Basel III ซึ่งรวมกำไรถึงสิ้นปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 16.26 และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 จะเท่ากับร้อยละ 12.88”

KKP คาดเศรษฐกิจไทยปีนี้ฟื้นตัว แต่ไม่ทั่วถึง ชี้ท่องเที่ยวฟื้น-ส่งออกฟุบ


C46889CC-1DC0-450B-9600-3929CB838976

3663E084-48A6-43E8-A3D9-464790DCB5FF


ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (Dr. Pipat Luengnaruemitchai, Chief Economist, KKP Research, Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited) กล่าวว่าทิศทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้ แม้จะมีความหวังฟื้นตัวจากภาคท่องเที่ยว และการเปิดประเทศของจีนที่เร็วกว่าที่คาด แต่อีกด้านหนึ่งเป็นการฟื้นตัวท่ามกลางพายุเศรษฐกิจโลก ที่ถาโถมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้ว จนทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปีนี้อาจไม่ทั่วถึง

ท่องเที่ยวฟื้น-ส่งออกฟุบ

การคาดการณ์ล่าสุดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจโลกกำลังจะชะลอตัวลงจากปีก่อน และหลายเศรษฐกิจขนาดใหญ่มีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่ด้วยปัญหาเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ธนาคารกลางไม่สามารถผ่อนคลายนโยบายการเงินช่วยพยุงเศรษฐกิจ โดยเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจะกระทบกับภาคการส่งออกของไทยโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรก

“ตัวเลขการส่งออกของไทยซึ่งเป็นเครื่องจักรหลักของเศรษฐกิจไทยในข่วงสองปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าช่วงปลายปีที่ผ่านมา ภาคส่งออกเริ่มหดตัว และมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากฐานที่สูง และจากมูลค่าเฉลี่ยของการส่งออกในระยะ 5 ปีหลัง การส่งออกไทยได้แตะจุดสูงสุดไปแล้วในปีที่แล้ว ดังนั้นจึงยากที่จะเติบโตในระดับสูงต่อไปในภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง โดยคาดว่าการส่งออกในปีนี้จะหดตัวอย่างน้อยในครึ่งปีแรก ก่อนจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีเมื่อเศรษฐกิจจีนกลับมาฟื้นตัว และการส่งออกทั้งปีจะติดลบ 1.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน” ดร.พิพัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้ KKP Research ได้ปรับคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้จาก 2.8% เป็น 3.6% โดยมีแรงส่งจากภาคท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัว และการเปิดประเทศเร็วกว่าที่คาดของจีนทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในปีนี้จะไปแตะระดับ 25 ล้านคน จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ 19 ล้านคน อย่างไรก็ตาม ด้วยการกระจุกตัวของภาคท่องเที่ยวไทยและห่วงโซ่อุปทานที่ไม่ยาวเหมือนกับภาคการผลิตจะทำให้มีเพียงบางจังหวัดหรือบางภาคเศรษฐกิจเท่านั้นที่ได้รับอานิสงส์โดยตรงจากการฟื้นตัวนี้

ในภาพรวมความเสี่ยงเศรษฐกิจที่ต้องติดตามในปีนี้ได้แก่ 1. การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจะมาถึงเร็วและรุนแรงแค่ไหน และกระทบเศรษฐกิจไทยอย่างไร 2. เงินเฟ้อโลกและเงินเฟ้อไทยที่ยังอยู่ในระดับสูงจะสามารถกลับมาสู่ระดับปกติได้เร็วเพียงใด และ 3. การเปิดเมืองของจีนจะราบรื่นตลอดทั้งปีหรือไม่ รวมไปถึงความเสี่ยงจากการระบาดของโควิดที่ยังไม่สามารถมองข้าม นอกจากนี้ปีนี้ ยังเป็นปีที่ประเทศไทยมีการเลือกตั้งซึ่งอาจเพิ่มตัวแปรที่กระทบต่อเศรษฐกิจเช่นกัน

SUPER เร่งเครื่องเต็มสปีด

posted Jan 19, 2023, 10:09 AM by siam coverage   [ updated Jan 19, 2023, 10:10 AM ]

%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B0%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20SUPER

บอกกันให้ชัดๆนะเจ้าคะ ว่าปีกระต่ายทอง จะเป็นปีที่โดดเด่นของหุ้นพลังงานหมุนเวียนอย่าง บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) ของเฮีย “จอมทรัพย์ โลจายะ ” เพราะมีโครงการโรงไฟฟ้าในพอร์ต...เรียงคิวทยอย COD ปีนี้ 40 -50 เมกะวัตต์ ทั้งโซลาร์ฟาร์มฯ วินด์ฟาร์มฯ ในและต่างประเทศ โรงไฟฟ้าจากขยะ Private PPA ฯลฯ Wow….. แถมมีลุ้นประมูล PDP ของไทย ที่เปิดให้ประมูลกว่า 5,203 เมกะวัตต์ เร็วๆนี้รู้กัน …. กดไลค์ให้เลย

CHO จับมือ เอเชีย แค็บ เจรจา LEVC เตรียมผลิตรถ EV ในประเทศไทย

posted Jan 13, 2023, 8:51 AM by siam coverage   [ updated Jan 13, 2023, 8:52 AM ]

CHO%20EV

คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (CHO) พร้อมด้วย คุณศฤงคาร สุทัศน์ชูโต (ที่ 1ขวา) กรรมการบริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด และ Mr. Moe Wang General (ที่2ขวา) Manager of LEVC International Corporation ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังเจราธุรกิจกับ LEVC (London Electric Vehicle Company Ltd.) เพื่อเตรียมการเรื่องการผลิตรถ EV รุ่น TX 4 ที่มีอยู่ในประเทศไทย และการนำเข้ารถแท็กซี่รุ่น TX 5 EV เพื่อผลิตป้อนให้กับลูกค้าของ ASIA CAB ผู้ผลิตรถลอนดอนแท็กซี่ในนาม CABB Taxi งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

JR ลั่นปี 66 เข้าสู่โหมดเติบโตรอบใหม่ โชว์ Backlog นิวไฮ 7.5 พันลบ.-จ่อคว้าบิ๊กโปรเจคเร็วๆนี้ หนุนงานในมือทะลุ 1 หมื่นลบ. ดันรายได้ 3-5 ปีข้างหน้าโตกระฉูด

posted Jan 13, 2023, 8:08 AM by siam coverage   [ updated Jan 13, 2023, 8:09 AM ]

Pic%201

บมจ.เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ (JR) ปักหมุดปี 66 เข้าโหมดเติบโตรอบใหม่ ในฐานะหุ้น Growth Stock วางเป้ารายได้โต 20% โชว์งานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) นิวไฮแตะ 7.5 พันล้านบาท จ่อคว้าบิ๊กโปรเจครถไฟฟ้าสายสีเหลืองมูลค่า 3 พันล้านบาท คาดมีข่าวดี! เร็วๆนี้ หนุนงานในมือทะลุ 1 หมื่นล้านบาท ผลักดันรายได้ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้าโตกระฉูด

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (JR) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้คาดว่าจะเติบโตแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา หลังจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาคึกคักอีกครั้ง จากการเปิดเมือง ทำให้มีงานในส่วนของภาครัฐและเอกชน เปิดประมูล เพิ่มโอกาสในการรับงานมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 20% เทียบกับปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ปัจจุบัน JR มีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) ประมาณ 7.5 พันล้านบาท ซึ่งถือว่าสร้างสถิติสูงสุดใหม่นับตั้งแต่จัดตั้งบริษัทฯ และเร็วๆนี้ คาดว่าจะได้รับงานโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดินโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมูลค่า 3 พันล้านบาท ซึ่งจะทำให้ (Backlog) ทะลุ 1 หมื่นล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า

“ปี 2566 ถือเป็นการกลับมาเข้าสู่โหมดการเติบโตรอบใหม่ของ JR อย่างชัดเจน ในฐานะหุ้น Growth stock ที่มีมูลค่างานในมือมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท รองรับการเติบโตในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า สนับสนุนผลการดำเนินงานเติบโตอย่างก้าวกระโดด”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JR กล่าวอีกว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2566 คาดว่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยได้รับปัจจัยหนุนจากสถานการณ์โดยรวมของประเทศไทยที่กลับสู่ภาวะปกติ การท่องเที่ยวฟื้นตัวทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคดีขึ้น ขณะเดียวกันภาพรวมของการลงทุนทั้งภาครัฐ และเอกชนมีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้มีโอกาสที่จะได้รับงานใหม่ที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นอีกด้วย อีกทั้ง บริษัทฯยังได้เพิ่มกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจโดยเน้นการเข้าไปประมูลงานในส่วนของลูกค้าประเภทธุรกิจออยล์แอนด์แก๊สให้มากขึ้น เพราะมองเป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้าใหม่ เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้มากขึ้นในระยะยาวจะได้มีความมั่นคง และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

GSC เปิดแผนปีกระต่าย ลุยขยายงานทุกมิติ แตกไลน์ธุรกิจใหม่ “บริการด้านการเงิน ระบบ ERP” ต่อ ยอดธุรกิจ รายได้ปี66 ทยานโตแกร่ง 30 %

posted Jan 11, 2023, 1:43 AM by siam coverage   [ updated Jan 11, 2023, 1:43 AM ]

%E0%B8%99.%E0%B8%AA.%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B9%8C%20%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3%20%E0%B8%93%20%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20GSC

บมจ.โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (GSC) เปิดโมเดลธุรกิจปี 66 เดินหน้าสร้างผลงานโตต่อเนื่อง ทั้งธุรกิจศูนย์บริการข้อมูล Outsource contact center-ธุรกิจติดตามหนี้-AMC แบบครบวงจร ธุรกิจซอฟต์แวร์ท่องเที่ยว พร้อมแตกไลน์ธุรกิจให้บริการด้านการเงิน ลุยให้บริการระบบบริหารจัดการข้อมูลขององค์กร ( ERP ) ซีอีโอ "ดร.ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา"มั่นใจช่วยสนับสนุนธุรกิจโตแกร่งและมั่นคง วางเป้ารายได้ปีโตไม่ต่ำกว่า 30%

ดร.ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (GSC) เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทฯจะเน้นความสำคัญในการสร้างการเติบโตรายได้ การเพิ่มยอดรายได้จากศูนย์บริการข้อมูล Outsource contact center และธุรกิจติดตามทวงถามหนี้ ธุรกิจซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจบริการ รวมทั้งธุรกิจใหม่ที่ขยายการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ ธุรกิจ AMC ผ่าน บริษัท บริหารสินทรัพย์แคปปิตอล เอเชีย จำกัด และธุรกิจด้านซอฟต์แวร์โรงแรม ผ่าน บริษัท โคแมนชี่ โกโกจิ จำกัด ซอฟต์แวร์ร้านอาหารผ่าน บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด รวมทั้งขยายงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโต ต่อยอดธุรกิจเดิมที่มีความแข็งแกร่งอยู่แล้ว โดยบริษัทฯตั้งเป้าหมายการเติบโตเกิน 30 % ในปี 2566

“ที่ผ่านมาเราได้มีการปรับโฉมธุรกิจเดิมให้มีความทันสมัยมากขึ้น พัฒนาบุคลากร สร้างความแข็งแกร่งให้กับ GSC ทำให้ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และในปี 66 ก็จะเป็นอีกปีที่ดี จากปริมาณงานที่ยังเข้ามาต่อเนื่อง และมีดีลงานใหม่หลายรายที่อยู่ระหว่างการเจรจา โดยเฉพาะ ธุรกิจติดตามหนี้และการบริหารหนี้ ธุรกิจด้านซอฟต์แวร์โรงแรม และร้านอาหาร จะช่วยสนับสนุนให้รายได้ และกำไรปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ”ดร.ปุณฑรีก์ กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวอีกว่า บริษัทฯ ก็อยู่ระหว่างการศึกษาแผนลงทุนธุรกิจใหม่ เพื่อต่อยอดธุรกิจเดิม โดยเน้นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีความมั่นคง สามารถสร้างรายได้ประจำ และเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจให้บริการด้านการเงิน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการเตรียมระบบหลังบ้าน ในการประกอบธุรกิจ คาดว่าจะจะดำเนินการอย่างเป็นทางการได้ภายในไตรมาส 2/66 นี้ รวมถึงการพัฒนา Software บริหารจัดการข้อมูลและสนับสนุนงานบริการ ระบบบริหารจัดการข้อมูลขององค์กร (ERP ) จากปัจจัยดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนผลประกอบการเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมทั้งการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านการให้บริการผ่านระบบสื่อสารและเทคโนโลยีแบบครบวงจร

TPS กางแผนปี 66 ตั้งเป้าผลงานโต 50% รุกธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้เต็มสปีด-ส่ง "เดอะวิน เทเลคอม" ชิงงานใหญ่ต่อเนื่อง

posted Jan 11, 2023, 1:40 AM by siam coverage   [ updated Jan 11, 2023, 1:40 AM ]

JAVBG9%5B1%5D

บมจ.เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น (TPS) เปิดแผนธุรกิจปี 66 ส่งบริษัทย่อย "เดอะวิน เทเลคอม" เข้าประมูลงานใหญ่ โดยเฉพาะภาครัฐต่อเนื่อง พร้อมลุยธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้เต็มสปีด เน้นเพิ่มบริการแบบครบวงจร ฟาก “บุญสม กิจเกษตรสถาพร” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยปัจจุบันมี Backlog ในมือแล้วกว่า 1,683 ล้านบาท มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตตามเป้าหมาย 50% จากปีก่อน

นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (TPS ) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่า แผนการดำเนินธุรกิจในปี 2566 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานของภาครัฐที่มีศักยภาพขนาดใหญ่ โดยมีการเข้าประมูลงานทั้งของ TPS และในส่วนของบริษัท เดอะวิน เทเลคอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และด้วยปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) กว่า 1,683 ล้านบาท และจะทยอยรับรู้ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป จึงมั่นใจว่า จะช่วยสนับสนุนผลงานของปี 2566 เติบโต 50% จากปีก่อน

“ในปี 2566 นี้ TPS และ เดอะวินฯ ยังเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานภาครัฐ ซึ่งคาดว่าจะมีโครงการใหม่ๆ ทั้ง โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โครงการด้านสาธารณูปโภค รวมทั้ง งานที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและอยู่ในเทรนด์ปัจจุบัน เช่น EV CHARGER เป็นต้น ซึ่งจะเป็นโอกาสในการขยายตลาดของบริษัทฯ พร้อมทั้ง มุ่งสร้างรายได้จากการให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบภายหลังการขายเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ TPS มีความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TPS กล่าวอีกว่า ในปีนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นในการรุกขยายธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้อย่างครบวงจร เป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิม โดยเป็นการเพิ่มในส่วนของการบริการติดตั้งระบบป้องกันการแฮ็กข้อมูลทางธุรกิจและตรวจสอบภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งจะเริ่มให้บริการกับกลุ่มลูกค้าเดิมของ TPS ที่สนใจ และเพื่อรองรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

“ปัจจุบันการโจมตีทางไซเบอร์ ทั้ง มัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) การโจรกรรมข้อมูล มีแนวโน้มความเสียหายเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ภาคธุรกิจต่างๆ จึงให้ความสำคัญในการดูแลรักษาระบบข้อมูลต่างๆ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย และด้วยที่บริษัทฯ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญทางด้านนี้อยู่แล้ว จึงเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจ และเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับบริษัทฯ อีกด้วย”

สำหรับธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ภายใต้บริษัท เอ็กซ์-ซีเคียว จำกัด (X-Secure Co.,Ltd) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ปัจจุบันมีลูกค้าให้ความสนใจหลายราย โดยเฉพาะลูกค้าจากภาคเอกชน และเริ่มทยอยรับรู้รายได้แล้ว

นอกจากนี้ ยังมองหาโอกาสการลงทุนในโครงการใหม่ๆ รวมทั้ง การขยายธุรกิจ โดยเน้นการทำ M&A กับบริษัทที่มีผลงานการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น และ TPS ได้ในอนาคตอย่างมั่นคง

‘ซีเค พาวเวอร์’ ประสบความสำเร็จในระดับอาเซียน คว้ารางวัล ASEAN CG Scorecard มุ่งดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

posted Jan 9, 2023, 11:05 AM by siam coverage   [ updated Jan 9, 2023, 11:05 AM ]

1.%20K.Thanawat_CKPower_ASEAN%20CG%20Scorecard%20Award

กรุงเทพฯ (5 ม.ค. 66) – บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP)หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดและมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรที่ต่ำที่สุดรายหนึ่งของภูมิภาคประสบความสำเร็จระดับอาเซียน เข้ารับรางวัล ASEAN CG Scorecard (ACGS) ประจำปี 2564 ประเภทรางวัล ASEAN Asset Class หรือบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้คะแนนประเมินเฉลี่ยในอาเซียนตั้งแต่ 97.50 คะแนน ขึ้นไป รางวัลดังกล่าวสนับสนุนโดย ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัทจดทะเบียนในอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยข้อมูลทางด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญ กับการเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามมาตรฐานเกณฑ์การลงทุนในระดับสากล สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ CKPower ในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและสร้างสมดุลให้กับโลก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593

ASEAN CG Scorecard (ACGS) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการกำกับดูแลกิจการของ ASEAN Capital Market
Forum (ACMF) จัดทำเพื่อการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 6 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งมีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด 100 อันดับแรก
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม (ประเมินทุก ๆ 2 ปี)

­เลือกต่ออายุกรมธรรม์ออนไลน์ง่าย ๆ กับ รู้ใจ ประกันออนไลน์

posted Jan 9, 2023, 10:33 AM by siam coverage   [ updated Jan 9, 2023, 10:33 AM ]

Renewal_Jan23_compressed

ถึงช่วงต่ออายุประกันรถยนต์ของคุณกันแล้วหรือยัง? รู้ใจ ประกันออนไลน์ อยากให้คุณเช็คให้ชัวร์ว่าต่ออายุกรมธรรม์ทันตามเวลาที่กำหนดเพื่อรับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง หรือหากต้องการปรับเปลี่ยนรายละเอียดความคุ้มครองให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ปัจจุบันของคุณก็ย่อมได้

รู้ใจ ประกันออนไลน์ ให้คุณต่ออายุกรมธรรม์ประกันรถยนต์ง่าย ๆ ทางออนไลน์ตั้งแต่ต้นจนจบ เพียง 6 ขั้นตอนง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน “Roojai mobile app” ซึ่งหลังจากที่คุณยืนยันการต่ออายุกรมธรรม์แล้ว คุณสามารถกำหนดรายละเอียดความคุ้มครองเองได้ อีกทั้งยังสามารถเลือกวิธีการชำระเงินและเลือกรูปแบบการผ่อนชำระได้ง่าย ๆ เช่น เลือกชำระแบบเต็มจำนวนในครั้งเดียวหรือเลือกผ่อนชำระแบบรายเดือน นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนวันชำระเงินให้ใกล้เวลาเริ่มต้นคุ้มครองได้อีกด้วย ที่ รู้ใจ ยังมีตัวเลือกสำหรับการต่ออายุกรมธรรม์อัตโนมัติเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า โดยจะมีการส่งข้อความเตือนคุณล่วงหน้าสองถึงสามเดือนก่อนที่กรมธรรม์ของคุณจะหมดอายุ เพื่อให้คุณตรวจสอบรายละเอียดทุกอย่างว่าเรียบร้อยดีหรือไม่

รู้ใจ ประกันออนไลน์ มีประกันรถยนต์ภาคสมัครใจชั้น 1, 2, 2+, 3 และ 3+ ให้เลือกตามความต้องการ

เพื่อการคุ้มครองรถยนต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยที่ทุกแผนประกันคุณสามารถเลือกปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และเลือกเพิ่มความคุ้มครองหรือบริการเสริมอื่น ๆ เช่น บริการเสริมช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง หรือ บริการเสริมรถทดแทนระหว่างซ่อม ได้อีกด้วย

รู้ใจ ประกันออนไลน์ พัฒนาช่องทางออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าสามารถต่ออายุประกัน ทำการซื้อประกัน และสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ตลอด 24 ชั่วโมงเพียงปลายนิ้วสัมผัส โดยมีขั้นตอนการซื้อประกันที่ครบวงจรและใช้งานง่าย เริ่มตั้งแต่การเช็คราคา การปรับแต่งแผนความคุ้มครอง ไปจนถึงขั้นตอนการชำระเงิน ตามแนวคิดของรู้ใจ ที่ว่าประกันภัยควรเป็นอะไรที่เรียบง่าย ราคาดี และเชื่อถือได้ความเรียบง่ายนี้ยังรวมไปถึงเรื่องการเคลม เพราะ รู้ใจ เป็นแพลตฟอร์มประกันออนไลน์แห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการตรวจสภาพรถผ่านวิดีโอคอลผ่านทาง Roojai mobile app ทำให้คุณประหยัดเวลาไม่ต้องนัดหรือรอหลายชั่วโมงจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาทำการตรวจสภาพรถให้ สำหรับประกันชั้น 1 เพียงแค่คุณมีสมาร์ทโฟน สัญญาณอินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชันของ รู้ใจ คุณก็สามารถดำเนินการตรวจสภาพรถรถยนต์ผ่านวีดีโอได้ทันที สำหรับผู้ที่ถือกรมธรรม์ประกันรถยนต์ของรู้ใจประเภทอื่น ๆ สามารถอัปโหลดรูปภาพผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสภาพรถของคุณต่อไปรู้ใจ ประกันออนไลน์ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ได้แก่ ประกันรถยนต์ ประกันรถมอเตอร์ไซค์ ประกันอะไหล่รถยนต์ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ ประกันมะเร็ง โดยประกันรถยนต์ของ รู้ใจ มีบริการเสริมให้เลือกซื้อเพิ่ม เช่น บริการเสริมช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง บริการเสริมรถทดแทนระหว่างซ่อม และให้คุณเคลมออนไลน์ได้ง่าย ๆ ผ่านแอปฯ มือถือ โดยที่ รู้ใจ มีอู่และศูนย์ซ่อมในเครือกว่า 1,800 แห่งให้ลูกค้าได้เลือกใช้บริการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.roojai.com/

PLANET ร่วมพัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

posted Jan 9, 2023, 10:13 AM by siam coverage   [ updated Jan 9, 2023, 10:14 AM ]

Photo%20_%20PLANET%20%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2

คุณประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย หรือ PLANET ผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (EV OVEC ZERO Emission) ที่มีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็วๆนี้

DEMCO รับรางวัล Sustainability Disclosure Recognition 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

posted Jan 9, 2023, 9:46 AM by siam coverage   [ updated Jan 9, 2023, 9:47 AM ]

DEMCO%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5

นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักงานตรวจสอบ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ DEMCO เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล Sustainability Disclosure Recognition 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์ ในงานมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 ซึ่งรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าวจะมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้

1-10 of 291

Comments