Siamcoverage TH‎ > ‎

อ.ส.ค.รำลึก60ปีวันก่อตั้งฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

posted Jan 18, 2022, 11:35 AM by siam coverage   [ updated Jan 18, 2022, 11:36 AM ]
.com/img/a/

อ.ส.ค.รำลึก60ปีวันก่อตั้งฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค พร้อมประก าศเดินหน้าพัฒนาโคนมอาชีพพระราชทานให้มั่งคงยั่งยืน พร้อมชู“ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพ”ที่เปิดใหม่ เป็นฟาร์มสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการฟาร์มที่ทันสมัยแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อเปิดให้เกษตรกร นักวิชาการเข้ามาเรียนรู้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพโคนม

เช้าวันที่16มกราคม2565 ที่ผ่านมานายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)เป็นประธานในพิธีไหว้ศาลพระพรหมและร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี วันก่อตั้งฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อความเป็นสิริมงคลกับองค์กร ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้าง อ.ส.ค. ณ บริเวณอาคาร 1962 อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

นายสมพร กล่าวว่า เป็นเวลา 60ปี ที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลเดนมาร์คได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางการเกษตร และได้ก่อตั้งฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค พร้อมศูนย์ฝึกอบรม ที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9 และสมเด็จพระราชินีอินกริดแห่งเดนมาร์ก ได้เสด็จฯเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ในระหว่างการเสด็จฯ เยือนประเทศไทยอย่างการทางการ การก่อตั้งฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ที่อำเภอมวกเหล็กนำไปสู่ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสมาคมผู้เลี้ยงโคนมเดนมาร์คกับรัฐบาลไทย โดยฝ่ายเดนมาร์คได้มอบโคนมจำนวน 160 ตัวแก่ฝ่ายไทยในช่วงเริ่มต้นการก่อตั้งฟาร์ม รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนและให้ความช่วยเหลือทั้งด้านวิชาการและการเงินทำให้ฟาร์มโคนม-ไทยเดนมาร์ค เติบโตอย่างต่อเนื่อง จนต่อมาในปีพ.ศ.2514 ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คได้ถูกโอนกิจการทั้งหมดให้แก่รัฐบาลไทยและเปลี่ยนชื่อเป็นองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

“ปัจจุบันอ.ส.ค.ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมนมของประเทศและเป็นผู้ผลิตนม“ไทย-เดนมาร์ค” ซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นรูปวัวแดงแม่ลูก 2 ตัว ถือเป็นหนึ่งในตราสินค้านมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 45 ของผลิตภัณฑ์นมในประเทศ นอกจากนี้ อ.ส.ค.ยังเดินหน้าปรับปรุงตลาดผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คให้มีการพัฒนาและผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความหลากหลายในตลาดและเพิ่มยอดจำหน่ายในแต่ละปีให้มากขึ้น

ซึ่งปัจจุบันนอกจากการครองตำแหน่งเจ้าตลาดนมกลุ่มเจเนอรัล มิลค์แล้ว อ.ส.ค.มีแผนจะบุกเบิกและขยายตลาดผลิตภัณฑ์นมตั้งแต่ปลายปี 64 เป็นไป ด้วยการยกระดับคุณภาพการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นตอกย้ำการเป็นแบรนด์ ผู้นำในการใช้น้ำนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง และมีโรงงานที่ทันสมัยและได้มาตรฐานมากที่สุดของประเทศอีกด้วย” นายสมพร กล่าว

นายสมพร กล่าวด้วยว่า นอกจากการพัฒนาและเสริมสร้างการตลาดผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คให้แข็งแกร่งแล้ว อ.ส.ค.ยังให้ความสำคัญในการสืบสาน รักษา ต่อยอดพัฒนาอาชีพโคนมพระราชทานให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ให้สามารถเป็นที่พึ่งและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรไทยตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) พระบิดาโคนมของปวงชนชาวไทย โดยจะใช้ “ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง”ซึ่งอ.ส.ค.พึ่งก่อตั้งใหม่ให้เป็นฟาร์มสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการฟาร์มที่ทันสมัยแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมเปิดให้เกษตรกร นักวิชาการเข้ามาเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตและเสริมเขี้ยวเล็บความสามารถด้านการแข่งขันการเลี้ยงโคนมเชิงพาณิชย์ในประเทศและการแข่งขันได้ในกรอบการค้าเสรีในอนาคต
Comments