Siamcoverage TH‎ > ‎

ประธานชมรมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล ขอรับการสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา(covid-19)

posted Jun 4, 2021, 3:59 AM by siam coverage   [ updated Jun 4, 2021, 3:59 AM ]
430105

นายกิตติพันธ์ ขันติศีลชัย ประธานชมรมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล ยื่นหนังสือถึง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอรับการสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา(covid-19)ให้สมาชิกสื่อในชมรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม โดยมีตัวแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับมอบหนังสือ เมื่อวันก่อน
Comments