Siamcoverage TH‎ > ‎

มรดกของพ่อ จากอ่างเก็บน้ำป่าละอู สู่ฝายต้นน้ำ

posted Sep 8, 2018, 8:29 PM by siam coverage   [ updated Sep 8, 2018, 8:33 PM ]

ต้นน้ำและป่าไม้ ถือเป็นสายใยสำคัญที่เกื้อหนุนทุกสรรพชีวิต ทั้งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญมากต่อประเทศชาติ จำเป็นจะต้องมีความสมดุล หากไม่มีน้ำไม่มีป่าพื้นดินก็จะแห้งแล้งกลายเป็นทะเลทราย ขาดความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะอนุรักษ์น้ำควบคู่กับการอนุรักษ์ป่าอย่างเหมาะสม ด้วยเหตุนี้ ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสำคัญต่อทรัพยากรน้ำและป่าไม้เป็นอย่างยิ่ง อาทิ การพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่สหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์โดยให้กรมชลประทานดำเนินการสำรวจศึกษาและวางโครงการอ่างเก็บน้ำป่าละอู (ป่าเลาเดิม) และศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่สหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ในส่วนโครงการอ่างเก็บน้ำหุบปลาก้าง และโครงการฝายทดน้ำหุบเสือโฮก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำและช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและปศุสัตว์ในพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูให้มีศักยภาพและสามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทาน 6,490 ไร่ ครอบคลุม 6 หมู่บ้าน ในเขตตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ได้อย่างเพียงพอสามารถแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำไม่พอต่อการบริโภคและใช้ทางการเกษตร ตลอดจนถึงเป็นการกักเก็บน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าต้นน้ำ


ทว่า การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อให้อุปโภคบริโภคและสร้างสมดุลป่าต้นน้ำ จำเป็นต้องใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นจำนวนมาก ในหลวงรัชการที่ 9 ที่มีพระวิริยะอุสาหะในการอนุรักษ์น้ำและป่าไม้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย จึงทรงวางแนวทางการสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามร่องน้ำเพื่อช่วยชะลอกระแสน้ำและเก็บกักน้ำสำหรับ สร้างความชุ่มชื้นให้กับบริเวณต้นน้ำหรือฝายต้นน้ำ (CHECK DAM) เครื่องมือที่จะใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ที่ได้ผลดี ภายให้การลงทุนสร้างในราคาที่ประหยัด โดยใช้วัสดุราคาถูกและหาง่ายในท้องถิ่น เช่น แบบหินทิ้งคลุมด้วยตาข่ายปิดกั้นร่องน้ำกับลำธารขนาดเล็กเป็นระยะๆ เพื่อใช้เก็บกักน้ำและตะกอนดินไว้บางส่วน โดยน้ำที่กักเก็บไว้จะซึมเข้าไปในดินทำให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายออกไปทั้งสองข้าง ซึ่งได้มีการนำมาศึกษาทดลองที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดินที่แห้งแล้งให้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ได้

จากต้นแบบฝายต้นน้ำ มรดกของพ่อสร้างไว้ ที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน สานต่อเจตนารมณ์ ในการอนุรักษ์น้ำและป่า เปลี่ยนแปลงพื้นที่ดินที่แห้งแล้งให้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ได้ ด้วยแนวคิดการสร้างฝายต้นน้ำ เพื่อสร้างกักเก็บความชุ่มชื้นให้ป่าต้นน้ำ ทั้งชาวบ้านในชุมชนยังสามารถนำไปดำเนินการในพื้นที่ของตัวเองได้เพราะเป็นการจัดสร้างที่มีขั้นตอนไม่ซับซ้อน สามารถใช้แรงงานชาวบ้านในพื้นที่ ภายใต้งบการก่อสร้างที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะ อาศัยวัสดุที่จัดหาได้ในท้องถิ่น ทั้งยังสามารถแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำไม่พอสำหรับการบริโภคและใช้ทางการเกษตร ทำให้ทุกวันนี้ ฝายต้นน้ำที่เป็นมรดกของพ่อ ไม่เพียงกักเก็บน้ำ และสร้างความชุ่มชื้นให้ฝืนป่า ทั้งยังคงชุ่มชื่นในหัวใจพสกนิกรไทยทุกคน ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
Comments