Siamcoverage TH‎ > ‎

บริษัท มิราเคิล ดรีม จำกัด ร่วมกับ ททท. จัดโครงการ “ต้นกล้าตากล้อง ท่องเที่ยวไทย” ครั้งที่ 36 ที่ ห้างซีคอน สแควร์ ศรีนคริทร์ กทม.

posted Aug 27, 2019, 3:43 AM by siam coverage   [ updated Aug 27, 2019, 3:45 AM ]

บริษัท มิราเคิล ดรีม จำกัด ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแคว์ ศรีนครินทร์ จัดกิจกรรม CSR โครงการ “ต้นกล้าตากล้อง ท่องเที่ยวไทย” ครั้งที่ 36 อย่างยิ่งใหญ่กลางห้างสรรพสินค้า ซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร โดยนำเด็กนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 43 คน จากโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ และโรงเรียนโสตศึกษาชลบุรี มาเข้าร่วมรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการถ่ายภาพ อันเป็นกิจกรรมที่สามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และสามารถต่อยอดเพื่อเป็นอาชีพได้ในอนาคต


คุณชุรีพันธ์ สะวานนท์ ผู้จัดการฝ่ายบริการร้านค้า ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน “ต้นกล้าตากล้อง ท่องเที่ยวไทย” ครั้งที่ 36 ยิ่งใหญ่กลาง ห้างซีคอน สแควร์ ศรีนคริทร์ กทม. พร้อมด้วย นายสุเทพ ช่วยปัญญา วิทยากร โครงการ ต้นกล้าตากล้อง ท่องเที่ยวไทย นายชาธร โชคภัทร วิทยากร โครงการ ต้นกล้าตากล้อง ท่องเที่ยวไทย คณะอาจารย์ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ และโรงเรียนโสตศึกษาชลบุรี ร่วมเปิดงาน


คุณชุรีพันธ์ สะวานนท์ ผู้จัดการฝ่ายบริการร้านค้า ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ กล่าวว่า “ทางห้างสรรพสินค้าของเรารู้สึกดีใจ ที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม CSR ดีๆ ให้กับน้องๆ ทุกคนในครั้งนี้ โดยทางเรายินดีอำนวยตวามสะดวกอย่างเต็มที่ในด้านสถานที่ ทราบว่าหลังจากน้องๆ ได้รับความรู้ภาคทฤษฎีแล้ว ก็ยังมีภาคปฏิบัติ หรือ Workshop 


โดยการถ่ายภาพภายในห้างสรรพสินค้าของเราด้วย ซึ่งดิฉันแน่ใจว่าจะได้ภาพสวยงามแน่นอน เพราะได้เดินชมนิทรรศการภาพถ่ายในรุ่นก่อนๆ ของน้องๆ แล้ว รู้สึกทึ่งและประทับใจมาก ที่น้องๆ สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็นภาพเหล่านี้ได้ค่ะ หวังเหลือเกินว่า โครงการดีๆ อย่างนี้จะมีจัดต่อเนื่องไปอีก และทางเรายินดีสนับสนุนตลอดไปค่ะ”


นายสุเทพ ช่วยปัญญา ตัวแทนคณะวิทยากร โครงการ ต้นกล้าตากล้อง ท่องเที่ยวไทย กล่าวว่า “โครงการฯ ของเราเคยจัดมาแล้วถึง 35 ครั้ง รวมครั้งนี้ก็เป็น 36 ครั้ง โดยเคยจัดครบทุกภาคของประเทศไทย จัดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงเคยไปจัดในต่างประเทศ ทั้งที่ภูฏาน, กัมพูชา, เมียนมา และลาว อีกทั้งยังเคยนำนักเรียนที่ผ่านการอบรมแล้วจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภูฏาน มาทำกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ที่เมืองไทยด้วย


ซึ่งโครงการฯ ของเรา มุ่งเน้นมอบความรู้ในทฤษฎีพื้นฐานด้านการถ่ายภาพให้นักเรียน ในแง่การจัดองค์ประกอบภาพ, แสง, สี, จังหวะ, องค์ประกอบศิลป์ และการเล่าเรื่องด้วยภาพ เมื่อนักเรียนมีหลักการดังกล่าวแล้ว ก็สามารถใช้กล้องอะไรก็ได้ในการสื่อความหมาย โดยเฉพาะภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวใกล้บ้านตนเอง หรือหากในอนาคตใครอยากเป็นช่างภาพมืออาชีพ ก็สามารถฝึกฝนต่อเนื่องไปได้


นอกจากความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในระยะเวลา 2 วันแล้ว นักเรียนทุกคนยังจะต้องคัดเลือกภาพถ่ายของตน คนละ 1 ภาพ เพื่อออกมานำเสนอแนวคิดในการถ่ายภาพ รวมถึงจัดนิทรรศการภาพแสดงต่อสาธารณะชนด้วย ถือเป็นการเปิดโอกาส เปิดโลกทัศน์ เปิดมุมมองใหม่ อีกทั้งมอบประสบการณ์ และแรงบันดาลใจให้พวกเขาได้ศึกษาต่อยอด ในด้านการถ่ายภาพต่อไป นับเป็นเป้าหมายสูงสุดของ โครงการ ต้นกล้าตากล้อง ท่องเที่ยวไทย ที่จัดต่อเนื่องมาถึง 36 ครั้ง และจะมีในครั้งต่อๆ ไปอย่างแน่นอน” 


โดยโครงการ “ต้นกล้าตากล้องท่องเที่ยวไทย” ครั้งที่ 36 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ ห้างซีคอนสแควร์ ศรีนคริทร์ กรุงเทพมหานคร
Comments