Siamcoverage TH‎ > ‎

อ.ส.ค.หนุนเยาวชนใฝ่ธรรมะ ถวายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คแด่พระภิกษุ และสามเณร

posted Apr 4, 2021, 11:18 PM by siam coverage   [ updated Apr 4, 2021, 11:20 PM ]
416801_0

อ.ส.ค. หนุนเยาวชนใฝ่ธรรมะ ถวายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คโรงเรียนพระปริยัติธรรม ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เพื่อส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุและสามเณรวัด ตอกย้ำการเป็นผู้นำแบรนด์ที่รับผิดชอบต่อสังคม

 

416830_0

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในฐานะผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ตรานมไทย-เดนมาร์ค กล่าวว่า เพื่อเป็นการตอกย้ำการเป็นแบรนด์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) อ.ส.ค. ได้มีนโยบายในการส่งเสริมและช่วยเหลือสังคมในทุกมิติรวมถึงการทำคุณประโยชน์ความดีให้กับสังคมและพระพุทธศาสนาโดยล่าสุดได้ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คถวายแด่พระภิกษุและสามเณรวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ จำนวน 550 รูป เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันเยาวชนที่ได้มาบวชเป็นสามเณร เป็นการสนใจในการศึกษาพระธรรมในวัดและให้ความสำคัญกับพุทธศาสนามากขึ้น โดยเฉพาะในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม การมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คแก่ทางวัดน่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพของพระภิกษุ และสามเณรไทยให้เติบโตแข็งแรงเช่นเดียวกับเยาวชนทั่วไป   

 

416829


สำหรับกิจกรรมดังกล่าว อ.ส.ค. ได้จัดขึ้นเป็นที่2 โดยครั้งแรกได้นำผลิตภัณฑ์ร่วมกิจกรรมถวายผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ภายใต้ “โครงการสายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19” ร่วมกับสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถวาย ให้แก่พระภิกษุสามเณรสำนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา 140 รูป ทั้งนี้ อ.ส.ค. มีนโยบายในการสานต่อกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี ให้กว้างขวางมากที่สุด หรือหากทางวัดต้องการซื้อผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คให้พระภิกษุและสามเณรที่เรียน ปริยัติธรรมทางด้านภาษาบาลีบริโภคในช่วงเรียน ทาง อ.ส.ค. ก็พร้อมจะจำหน่ายให้ในราคาพิเศษ เนื่องจากเชื่อมั่นว่านมดีนำมาสู่สังคมและสุขภาพที่ดี
Comments