Siamcoverage TH‎ > ‎

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน แถลงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส. กว่า 400 คนทั่วประเทศ ใช้หลักการศึกษานำการเมือง "ครูสร้างคน ประชาชนสร้างชาติ" พร้อมลุยศึกเลือกตั้งครั้งนี้เต็มที่

posted Feb 2, 2019, 5:51 PM by siam coverage   [ updated Feb 2, 2019, 5:57 PM ]
นายปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน แถลงข่าวเปิดตัว ว่าที่ผู้ลงสมัคร สส. 400 คนทั่วประเทศ แบ่งเป็นผู้ลงสมัคร สส. แบบแบ่งเขต 350 คน และ สส. ระบบบัญชีรายชื่ออีก 50 คน จาก 5 ภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคตะวันออก ณที่ทำการพรรคถนนกิ่งแก้ว

พร้อมเผยนโยบายหลักของพรรค โดยแบ่งเป็น ๔ หลัก ดังนี้

*นโยบายด้านการศึกษา

๑) ปฏิวัติการศึกษา- ด้านหลักสูตร ปฏิวัติโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ให้มีวิชาหน้าที่พลเมือง-ศีลธรรม ให้เป็นคนดีคนเก่ง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-อุดมศึกษา

- ด้านบุคลากร ปฏิวัติกระบวนการผลิตครู, การใช้ครู, การจัดสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูเท่ากันทั้งภาครัฐและเอกชน

- ด้านการบริหาร ปฏิวัติโครงสร้างการกระจายอำนาจการบริหารจัดการองค์กรทุกระดับ

*นโยบายด้านการเกษตร

๒) เสนอพระราชบัญญัติปฏิรูปการถือครองที่ดินเพื่อความเท่ากันของประชาชน (แปลง ส.ป.ก., ส.ท.ก.,
ภ.บ.ท. เป็นโฉนดที่ดินของประชาชน)

๓) สร้างแหล่งนํ้า พัฒนาพื้นที่ ๔ ภูมิภาค ให้มีนํ้าใช้เพื่อการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

*นโยบายด้านการสังคม

๔) พักชำระหนี้ประชาชน ข้าราชการ และครู เป็นระยะเวลา ๔ ปี

๕) หยุดประชานิยม สู่สังคมรัฐสวัสดิการ

๖) บัตรคนดีปลดหนี้ประชาชน (บุคคลที่ทำความดี มีคะแนน ตีมูลค่าเป็นเงิน ใช้ปลดหนี้ได้)

*นโยบายด้านเศรษฐกิจ

๗) แก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวปฏิบัติ ช่วยเหลือธุรกิจในระดับต่างๆ
ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึง พัฒนาสินค้าเกษตรกรรมเป็นเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

๘) ปลดล็อคกฎหมายกัญชาและส่งเสริมให้ประชาชนปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ ภายใต้การกำกับของรัฐ

๙) ตั้งธนาคารครูไทย / ธนาคารประชาชน / ธนาคารวิถีพุทธ / ธนาคารต้นไม้ เป็นศูนย์กลางรวบรวมสินค้าชุมชน ส่งขายต่อ โดยใช้ศาสตร์พระราชาคุมทั้งหมด

ทั้งนี้ นายปรีดา บุญเพลิง กล่าวว่า "ในวันนี้ทางพรรคครูไทยฯ ของเรา พร้อมที่จะส่งบุคลากรที่มีทั้งความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานในด้านต่าง ๆ ตามนโยบายพรรคที่ได้กำหนดมาอย่างครบถ้วน และพรรคเองก็พร้อมที่จะลงสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้อย่างเต็มที่ครับ"
Comments