Siamcoverage TH‎ > ‎

พิธีปิดการแข่งขัน Thai Denmark U15 Football Tournament ปีที่ 3

posted Jan 17, 2022, 9:49 AM by siam coverage   [ updated Jan 17, 2022, 9:50 AM ]
.com/img/a/

.com/img/a/

.com/img/a/


นายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน Thai Denmark U15 Football Tournam ปีที่ 3โซนภาคเหนือตอนบนโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. และประธานอนุกรรมการ CG/CSR เข้าร่วมด้วย โดยปีนี้โรงเรียนที่ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ณ สนามสิงห์เหนือเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
Comments