Siamcoverage TH‎ > ‎

ยกระดับ มาตรฐานพรีเมียม

posted Sep 3, 2021, 6:06 AM by siam coverage   [ updated Sep 3, 2021, 6:07 AM ]
1630582742083

 


1630582750863

1630582745196

นายชวลิต ขาวปลอด หัวหน้าสำนักงานอ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบนมอบหมายให้ นายทินกร ศรียาบ หัวหน้าแผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคเหนือตอนบนรับซื้อน้ำนมดิบจากฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการ "ยกระดับคุณภาพอาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบมาตรฐานพรีเมียมสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้น" เพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมพรีเมียมไทย-เดนมาร์คและส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพเพื่อนำเอกสารยื่นรับรองอย.และยังเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบมาวิเคราะห์คุณภาพมาวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนม ณ.ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมแม่วาง จำกัด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้
Comments