Siamcoverage TH‎ > ‎

นมไทย-เดนมาร์ค ได้รับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นส์

posted Oct 16, 2018, 6:49 PM by siam coverage   [ updated Oct 16, 2018, 6:52 PM ]


ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)มอบหมายให้นายสมพร ศรีเมือง หัวหน้าสำนักงานอ.ส.ค.(ภาคกลาง) เข้ารับประกาศนียบัตรผู้ได้รับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ตราไทย-เดนมาร์คและนมโรงเรียนตรากลาง ซึ่งเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ได้รับภายในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2561 จากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้
Comments