Siamcoverage TH‎ > ‎

จับรางวัลผู้โชคดี ครบรอบ60ปี

posted Jun 21, 2022, 9:08 PM by siam coverage   [ updated Jun 21, 2022, 9:08 PM ]
17210

นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) มอบหมายให้ฝ่ายการตลาดและการขายจับรางวัลผู้โชคดี โครงการส่งเสริมการขายนมไทย-เดนมาร์ค เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี นมไทย-เดนมาร์ค ครั้งที่ 2 เพื่อกระตุ้นยอดขายและตอบแทนลูกค้าเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี นมไทย-เดน ณ สำนักงานใหม่ อ.ส.ค. กรุงเทพฯ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อเร็วๆนี้
Comments