Siamcoverage TH‎ > ‎

“รมช.มนัญญา” ชี้เป้าเด็กไทยต้องดื่มนมเพิ่มขึ้น จาก 18 ลิตร/คน/ปี เป็น 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2570

posted May 30, 2022, 7:47 AM by siam coverage   [ updated May 30, 2022, 7:49 AM ]
3422


“รมช.มนัญญา”หนุน อ.ส.ค.จัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก ประจำปี 2565 (World Milk Day 2022 ) ภายใต้แนวคิดสร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกันดื่มนมทุกวันดื่มได้ทุกวัย พร้อมกระทุ้งอ.ส.ค.เดินหน้ารณรงค์ส่งเสริมคนไทยหันมาบริโภคนมเพิ่มขึ้นจาก 18 ลิตร/คน/ปี เป็น 25 ลิตร/คน/ปีภายในปี 2570


3417


นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าตามที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีเป็น“วันดื่มนมโลกประจำปี 2565”(World Milk Day 2022 ) เพื่อให้คนในประเทศและองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญและร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนม โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะทำงานรณรงค์บริโภคนม ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเครือข่าย และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม จัดกิจกรรมวันดื่มนมโลกเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี


3420


โดยปี 2565 ได้กำหนดรูปแบบภายใต้แนวคิด “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลายเมนู” หรือ “Strengthen Immunity by Drinking Milk, Everyday for Every Menu #World Milk Day & #Enjoy Dairy” หวังส่งเสริมการบริโภคนมของคนไทยให้เพิ่มขึ้นจาก 18 ลิตร/คน/ปี เป็น 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2570 และกำหนดจัดงานในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ทั้งในรูปแบบ online และ onsite โดยในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การสาธิตของร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์นมราคาประหยัด การอภิปรายที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น

รมช.มนัญญา กล่าวด้วยว่า ข้อมูลจากกรมอนามัยล่าสุดระบุว่าปัจจุบันเด็กไทยเตี้ยเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 9.7 เป็น 12.9 โดยส่วนสูงเฉลี่ยเด็กอายุ 12 ปี เพศชาย 147.1 เซนติเมตร เพศหญิง 148.1 เซนติเมตร ส่วนสูงเฉลี่ยอายุ 19 ปี เพศชาย 170.9 เซนติเมตร เพศหญิง 158.1 เซนติเมตร สอดคล้องกับข้อมูลเด็กไทยดื่มนมน้อย เฉลี่ยเพียงครึ่งแก้วต่อวัน วัยเรียนดื่มนมทุกวันเพียงร้อยละ 31.1 วัยรุ่นร้อยละ 14.9 เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ คนไทยดื่มนม 18.6 ลิตร/คน/ปี อินเดีย 59.6 ลิตร/คน/ปี ญี่ปุ่น 32.1 ลิตร/คน/ปี เกาหลีใต้ 30 ลิตร/คน/ปี ดังนั้นจึงได้ให้นโยบาย อ.ส.ค.เร่งรณรงค์ส่งเสริมการดื่มนมในเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เด็กไทยเติบโตแข็งแรง สูงสมวัยเทียบเท่าสากล

                

3421


“ในโอกาสวันดื่มนมโลกในปีนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญชวนคนไทยทุกเพศ ทุกวัย หันมาดื่มนมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองและยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับเกษตรกรโคนมไทยได้อีกด้วย พร้อมทั้งเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูปช่องทางการจัดจำหน่ายและการส่งออก เพื่อดูแลเกษตรกรโคนมไทยอย่างครอบคลุมและทั่วถึงทุกด้านซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรฯที่ได้ตั้งเป้าให้มีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยดื่มนมมากขึ้น” รมช.มนัญญา กล่าว


 

3413


ด้าน นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวเพิ่มเติมว่า อ.ส.ค.ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คนมที่เป็นที่หนึ่งในใจของคนไทยได้ร่วมจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก ประจำปี 2565 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ขึ้นเช่นกัน ณ สำนักงานใหม่ อ.ส.ค. ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เพื่อสร้างความสุขเสริมภูมิคุ้มกันดื่มนมทุกวันดื่มได้ทุกวัยบริโภคนมได้หลากหลายเมนู อาทิ กิจกรรม EnjoyFamily / EnjoyDairy/EnjoyCooking เกม “ปุ๊บปั๊บรับโชค” เพื่อแจก cashback มูลค่าตั้งแต่ 10 - 100% หรือรับนมไทย-เดนมาร์คดื่มฟรีตลอดทั้งปี การทำเมนูรังสรรค์จากผลิตภัณฑ์นมโคจากเกษตรกรไทยผ่านโลกออนไลน์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทยทุกเพศ ทุกวัย หันมาบริโภคนมในรูปแบบหลากหลายมากขึ้น เป็นต้น

“ในโอกาสนี้ อ.ส.ค.ขอเชิญชวนเด็กไทยและคนไทย หันมาให้ความสำคัญกับการดื่มนม เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง โดย 1 วัน เราควรดื่มนมจืดอย่างน้อยวันละ 2 แก้ว หรือประมาณ 400 มิลลิลิตร เพื่อการมีสุขภาพที่ดี และแข็งแรง” นายสมพร กล่าว
Comments