Siamcoverage TH‎ > ‎

สัมมนา Smart Agents นมไทย-เดนมาร์ค ปี 63

posted Nov 24, 2020, 8:32 AM by siam coverage   [ updated Nov 24, 2020, 9:04 AM ]
303299

นายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนา โครงการ Smart Agents ; Talent Sellers นมไทย-เดนมาร์ค ปี 2564 เพื่อยกระดับการทำงานของเอเย่นต์ด้านการกระจายสินค้าของตัวแทนจำหน่าย ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อเร็วๆนี้
Comments