Siamcoverage TH‎ > ‎

อาการแสดงทางผิวหนังของโรคโควิด-19 ต่อหัตถการความงาม

posted Feb 18, 2021, 6:04 AM by siam coverage   [ updated Feb 18, 2021, 6:05 AM ]
%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A4

 

แพทย์ผิวหนังเผยความปลอดภัยเมื่อเข้าใช้บริการศูนย์หัตการความงาม เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 และอาการโรคผื่นผิวหนังจากโควิด-19 พร้อมแนะนำการใช้หน้ากากอนามัยไม่ให้เกิดผื่นคัน

 

              

%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A8.%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%258D.%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%2B%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%258D.%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2593%2B1


รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา ประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ได้เสนอแนวทางในการจัดระเบียบการให้บริการในคลินิกความงามเพื่อให้มีความปลอดภัยหรือ To Be Safety ทั้งกับคนไข้และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระหว่างการทำหัตถการความงามโดยแพทย์ผิวหนัง ซึ่งในกลุ่มการรักษาที่ใช้การจี้ พ่น ฉีด ทั้งหลาย ซึ่งอาจทำให้เกิดควันหรือละอองฝอย เช่น การจี้ไฟฟ้า การทำเลเซอร์บางอย่างที่ทำให้มีควัน การรักษาหูดด้วยความเย็น (มีละอองฝอย) การฉีดฟิลเลอร์ ต่าง ๆ ซึ่งเป็นหัตถการที่มีความเสี่ยง โดยตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ในการแพร่ระบาดโควิด-19 เราเสนอให้มีการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยโดยการให้ผู้ป่วยกรอกแบบสอบถามตามความจริงก่อนเข้ารับการรักษา การปรับการแต่งกายของแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ให้เหมาะสม เพื่อป้องกันเชื้อ เช่น เปลี่ยนเสื้อผ้า ใส่หน้ากากอนามัย และ face shield ตลอดจนปรับพื้นที่ของคลินิก เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเว้นระยะห่างระหว่างกันได้ ซึ่งแนวทางดังกล่าวนี้สามารถลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคได้

 

%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A1


อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับอาการและผื่นผิวหนังที่พบในช่วงโควิด-19 โดย พญ.แพรวพรรณ บุณยรัตพันธุ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “อาการของ

โควิด-19 มีอาการทางระบบผิวหนังได้ แต่เป็นอาการรองและพบได้หลายรูปแบบ โดยอาการหลักของโรคยังจะเป็นในเรื่องของไข้ และอาการทางระบบทางเดินหายใจ ส่วนอาการแสดงทางผิวหนังในโรคโควิด-19ที่มีการรายงานนั้น พบได้ไม่บ่อย และหลากหลาย ที่พบส่วนใหญ่จะเป็นผื่นที่มีอาการไม่เฉพาะ คล้ายกับการติดเชื้อไวรัสอื่น ๆ


%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%2B5%2B%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594-19

%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%2B6%2B%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594-19

ซึ่งเราต้องสังเกตตัวเองว่า ถ้าเกิดผื่นขึ้น ร่วมกับมีประวัติเสี่ยง และอาการอื่น ๆ ที่ทำให้สงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หากมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโควิด-19 และอาการเหล่านั้น ควรต้องรีบไปตรวจ และที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันตนเอง

%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A2

เวลาออกไปข้างนอกให้ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือใช้แอลกอฮอล์เจล ข้อควรระวังคือ พยายามไม่เอามือไปสัมผัสบริเวณใบหน้า หรือขยี้ตา ซึ่งอาจทำให้มีการติดเชื้อจากการสัมผัสได้


%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A3

“ที่จริงผื่นผิวหนังที่พบบ่อยในช่วงนี้ กลับไม่ใช่อาการจากโรคโควิด-19 แต่เป็นผื่นผิวหนังจากภาวะอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวให้เข้ากับภาวะ New Normal ซึ่งที่เจอบ่อย ๆ อย่างเช่น มือแห้งแตก จากการล้างมือบ่อย หรือใช้แอลกอฮอล์เจล

เป็นต้น ดังนั้นควรจะต้องเน้นเรื่องการใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ควบคู่ไปด้วยด้วย คอยหมั่นทาไว้ มือจะได้ไม่แห้งไม่แตกจนเกินไป สำหรับผื่นบนใบหน้าที่พบจากการใส่หน้ากากอนามัยก็พบได้บ้าง เช่น เป็นสิว หรือผื่นแพ้บนใบหน้า ซึ่งสามารถป้องกันได้โดยการทำความสะอาดหน้ากากผ้าที่ใช้บ่อย ๆ หรืออย่าใช้ซ้ำ ใช้เสร็จ 1 วันหลังจากที่กลับบ้านมาแล้ว ควรที่จะต้องล้างทำความสะอาดทันทีเพราะจะมีเชื้อโรคจากน้ำลายหรือเหงื่อ ซึ่งถ้าสัมผัสบนผิวหน้าเราอยู่เป็นเวลานาน ก็จะเกิดผื่นได้ และควรล้างหน้าให้สะอาดเมื่อกลับถึงบ้านด้วย” รศ.พญ.รังสิมา กล่าว
Comments