Siamcoverage TH‎ > ‎

SACICT” จัดเสวนาเสวนาพิเศษ “เรียนรู้ “เขา” อย่างเข้าใจ สู่การต่อยอดใหม่อย่างสร้างสรรค์”

posted Mar 21, 2020, 9:49 PM by siam coverage   [ updated Mar 21, 2020, 9:50 PM ]

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 แสงระวี สิงหวิบูลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดเสวนาเสวนาพิเศษ “เรียนรู้ “เขา” อย่างเข้าใจ สู่การต่อยอดใหม่อย่างสร้างสรรค์” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพฯ กลุ่มผ้าปักชาวเขา โดยได้รับเกียรติจาก บุญชัย แก่บ้าน ทายาทช่างศิลปหัตถกรรมปี 2560 ประเภทเครื่องโลหะ (เครื่องประดับโบราณ) ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวความงดงามและศิลปะของชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า จนนำมาสู่แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ในปัจจุบัน และ จินดารัตน์ ศรีคำ เจ้าของแบรนด์ Srikham แบรนด์ที่ออกแบบการตัดเย็บเสื้อผ้าจากผ้าปักชาวเขา ที่ผสมผสานเอกลักษณ์และความงามของผ้าไทยอย่างร่วมสมัย มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ภายในงาน พร้อมเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเวิร์คช็อป “สร้างสรรค์ผ้าปักชาวเขามุมมองใหม่” โดย ครูภารดี วงศ์ศรีจันทร์ ครูช่างศิลปหัตถกรรม 2554 ประเภทผ้าด้นมือ ชมนิทรรศการและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขาจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) อ.บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 63
Comments