Siamcoverage TH‎ > ‎

ชป.มอบรางวัล"เยาวชนรักษ์น้ำ" ชูความสำเร็จโครงการ ประจำปี 2563

posted Nov 16, 2020, 4:32 AM by siam coverage   [ updated Nov 16, 2020, 4:34 AM ]

กรมชลประทาน จัดเเถลงข่าวเเละประกาศมอบรางวัลความสำเร็จเยาวชนรักษ์น้ำ ประจำปี2563 ภายใต้โครงการ “เยาวชนรักษ์น้ำ”  โดย นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) เป็นประธานพิธี การจัดงานในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ คุณประโยชน์ของการพัฒนาแหล่งน้ำ การดำเนินการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ครูและเยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้มีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชา แหลมฉบัง จ.ชลบุรี
Comments