Siamcoverage TH‎ > ‎

“ReThink - ทิ้งดี Challenge – คิดดีก่อนทิ้ง” วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

posted Jul 16, 2020, 8:25 AM by siam coverage   [ updated Jul 16, 2020, 8:27 AM ]


15/7/2563 – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด ร่วมกับ บริษัท กรีนเอิร์ธ อินโนเวชั่น จำกัด ร่วมจัดแคมเปญ “ReThink - ทิ้งดี Challenge – คิดดีก่อนทิ้ง” โดยเปลี่ยนกล่องพลาสติกจากเดลิเวอรี่ไปแยกชนิดและแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลและน้ำมัน ไพโรไลซิส เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ตามแนวทาง Circular Economy
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด ร่วมกับ บริษัท กรีนเอิร์ธ อินโนเวชั่น จำกัด ร่วมจัดแคมเปญ “ReThink - ทิ้งดี Challenge – คิดดี ก่อนทิ้ง” ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 63 ชวนทุกคนมาทำ Challenge นำกล่องพลาสติกจากเดลิเวอรี่ที่ล้าง สะอาดไปที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 16 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9, เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต, เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์, เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา, เซ็นทรัล พลาซา พระราม 3, เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2, เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลพลาซา บางนา, เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา, เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย, เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี, เซ็นทรัลพลาซา ระยอง และเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เพื่อนำพลาสติกทุกๆ 10 ชิ้น แลกเป็นคูปองส่วนลดร้านอาหารในเครือ CRG 1 สิทธิ์ (สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน แลกได้ 20 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ, รวม 4,500 สิทธิ์)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด โดยคุณเสาวนีย์ จรัสเรืองชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แผนกพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการฯ ว่า “บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด ได้เล็งเห็นถึงเล็งเห็นถึงปัญหาขยะพลาสติก โดยรณรงค์อย่างต่อเนื่องในลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง แต่ด้วยช่วงสถานการณ์โควิท 19 บรรจุภัณฑ์อาหารดิลิเวอรลี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ได้ถูกบรรจุในภาชนะ พลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวทิ้ง ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึง และได้คิดถึงแนวทางในการกำจัดขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการนำกลับมาใช้ใหม่ จึงได้ทำโครงการดังกล่าวร่วมกับ บริษัท กรีนเอิร์ธ อินโนเวชั่น จากัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแปรรูปขยะพลาสติก ซึ่งจากดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี และในโอกาส ต่อไปทางบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด จะมีแคมเปญดีๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมออกมาอย่างต่อเนื่อง
บริษัท กรีนเอิร์ธ อินโนเวชั่น จากัด โดยคุณวัชชพงษ์ ฉัตรศุภกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท กรีนเอิร์ธ อินโนเวชั่น จำกัด ได้ให้ สัมภาษณ์ถึงโครงการดังกล่าวว่า “บริษัท เป็นผู้เชื่ยวชาญในการจัดการบริหารการคัดแยกและแปรรูปขยะอย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่เป็นปัญหาของทุกประเทศในปัจจุบัน ทางบริษัทฯ สามารถนำมาแปรรูปและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการพัฒนาเป็นสินค้าในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น

1.น้ามันไพโรไลซิส เป็นน้ามันที่ผลิตมาจากพลาสติก สามารถใช้กับเครื่องยนต์รอบต่ำ เช่น เครื่องยนต์ทางการเกษตร เครื่องปั่นไฟฟ้า เป็นต้น

2.เม็ดพลาสติกเม็ดรวม เป็นเม็ดพลาสติก Recycle ที่ผ่านกระบวนการล้างพลาสติกและหลอมเม็ดพลาสติกขึ้นใหม่ สามารถใช้ผลิตสินค้าได้หลายชนิด เช่น ถุงดำ

3.ผลิตภัณฑ์ RDF5 แท่งเชื้อเพลิงที่ผ่านกระบวนการอัดแท่ง สามารถใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการค่าความ ร้อนสูง ทดแทนการใช้ถ่านหิน โดยมีค่ากำมะถันต่ำ


บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากการแปรรูปขยะ และนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน ซึ่งใน โครงการฯ นี้ ทางบริษัทฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด และหวังว่าจะมี โอกาสในการทำโครงการดีๆ ร่วมกัน เพื่อสังคมไทยของเราในโอกาสต่อไป

บริษัท กรีนเอิร์ธ อินโนเวชั่น จํากัด เลขที่ 567/80 ซอยอ่อนนุช 67 ถนนอ่อนนุช แขวง/เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Comments