Siamcoverage TH‎ > ‎

ประชุมตั้งชมรมนักข่าวท่องเที่ยวออนไลน์

posted Jun 11, 2019, 3:41 AM by siam coverage   [ updated Jun 11, 2019, 3:48 AM ]

เปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการ ชมรมนักข่าวท่องเที่ยวออนไลน์ โดยมีการประชุมหารือกันในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสวนลุมไนท์บาซาร์ สี่แยกรัชโยธิน ลาดพร้าวกรุงเทพฯ โดยมีนายสมบัตร ศรีนา เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติ จัดตั้ง "ชมรมนักข่าวท่องเที่ยวออนไลน์" โดยเลือกให้นายสมบัตร ศรีนา เป็นประธานชมรม ฯ แต่ตั้งให้ นายประภาส คุณามาตย์ เป็นรองประธานฯ คนที่ 1 นายสุทน รุ่งธัญรัตน์ เป็นรองประธานฯ คนที่ 2 นางสาวธนนรินทร์ วิวิตรวิชนันท์ เป็นกรรมการธุรการ นายบุญเที่ยง เมาท์ศรี และ นายสมนึก จันทร์เฉิด เป็นกรรมการ ที่ปรึกษาชมรมฯ ได้แก่ นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร (ประธานที่ปรึกษา) นายพลาดิสัย สิทธิธัญกิจ และ นายเจษฎา เตชะประเสริฐพร ส่วนนายประวิตร์ จารุภวงศ์ เป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย


สำหรับวัตถุประสงค์ของ ชมรมนักข่าวท่องเที่ยวออนไลน์ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารในวงการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน เพิ่มยอดขาย เช่นร้านอาหาร ที่พักและร้านค้า ของที่ระลึก โครงการเร่งด่วนขณะนี้คือ การผลักดันให้สมาชิกชมรมฯ ช่วยกันประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อช่วยเหลือชาวชุมชนให้มีรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป ติดต่อชมรมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 081-6315019
Comments