Siamcoverage TH‎ > ‎

ตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบ

posted Jun 21, 2022, 9:24 PM by siam coverage   [ updated Jun 21, 2022, 9:24 PM ]
17166

นายแดนณรงค์ ทองอันตัง หัวหน้าสำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)ให้การต้อนรับนายชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบเข้าตรวจสอบศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต​ 1​ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น​ในโครงการอาหารเสริม(นม)​โรงเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานอ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็วๆนี้
Comments