Siamcoverage TH‎ > ‎

เป็นต่อกรุ๊ป เดินหน้าโครงการ “เป็นต่อ เพื่อโอกาสที่ยั่งยืน” เฟส 1 มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนที่ขาดแคลนต่อเนื่อง ในสระบุรีและอ่างทอง

posted Aug 19, 2022, 1:25 AM by siam coverage   [ updated Aug 19, 2022, 1:26 AM ]

1660893821113_copy_1097x732


บริษัท เป็นต่อกรุ๊ป จำกัด (PENTOR GROUP) หรือ PTG กลุ่มธุรกิจครบวงจรเพื่อไลฟ์สไตล์ล้ำสมัยของคนยุคใหม่ เดินหน้าตอบแทนสังคม จัดกิจกรรม CSR “โครงการเป็นต่อ เพื่อโอกาสที่ยั่งยืน” เฟส 1 ทุ่มกว่า 1 ล้านบาท “มอบทุนการศึกษา” ให้กลุ่มโรงเรียนที่ขาดแคลน ในจังหวัดใกล้กรุงเทพฯ ล่าสุดมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับ โรงเรียนวัดโคกกระต่าย (วารราษฎร์อุปถัมภ์) อ.วิหารแดง จ.สระบุรี และโรงเรียนวัดท่าชุมนุม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง หวังสร้างแรงบันดาลใจ ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปัน

1660893863578_copy_1097x730


นายวสวัตติ์ มุครสกุล ที่ปรึกษาระดับสูง ฝ่ายบริหารกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท เป็นต่อ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า PTG เป็นกลุ่มธุรกิจครบวงจรเพื่อไลฟ์สไตล์ล้ำสมัยของคนรุ่นใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจพัฒนาดิจิตอลแพลตฟอร์ม, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตรา, แพลตฟอร์มเภสัชกรออนไลน์, และกลุ่มธุรกิจใหม่ล่าสุดอย่าง WiPay ที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆ นี้ กับมิติใหม่ ในการใช้จ่ายและชำระเงินแบบครบวงจร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้มุ่งมั่นในการพัฒนาจนธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว และมั่นคง แต่เราเชื่อว่า การจะทำธุรกิจที่ยั่งยืนนั้น จะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ ให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนด้วย บริษัทฯ จึงมีนโยบาย CSR เพื่อแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม

“สำหรับ ‘โครงการเป็นต่อ เพื่อโอกาสที่ยั่งยืน’ เฟส 1 นี้ เราได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม โดย มอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ นักเรียนที่มีฐานะยากจน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ในโรงเรียน 6 จังหวัดใกล้กรุงเทพฯ ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี, นครปฐม, ฉะเชิงเทรา และชลบุรี โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้ำใจ และโอกาสที่เรามอบให้ในครั้งนี้ จะก่อเกิดเป็นความหวัง สร้างกำลังใจ ให้กับน้องๆ ได้มีความมุมานะในด้านการศึกษา เพื่อจะเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ร่วมกันพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้ดีต่อไปในอนาคต” นายวสวัตติ์ กล่าว


1660893917786_copy_1097x730

ภายหลังจาก “โครงการเป็นต่อ เพื่อโอกาสที่ยั่งยืน” เฟส 1 เปิดตัวอย่างเป็นทางการ PTG ได้จัดกิจกรรมตอบแทนสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดคณะตัวแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย นางสาวณพัชชนันท์ สุวรรณธาดา และนางสาวอมรรัตน์ จั่นบำรุง พร้อมพนักงาน ได้เป็นตัวแทนเดินทางไปมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนวัดโคกกระต่าย (วารราษฎร์อุปถัมภ์) อ.วิหารแดง จ.สระบุรี และโรงเรียนวัดท่าชุมนุม อ.สามโก้ จ.อ่างทองกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ โรงเรียนวัดโคกกระต่าย (วารราษฎร์อุปถัมภ์)อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ภายในงานมี นางสาวนิตพร บุญหนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกกระต่าย นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนน้องๆ นักเรียน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท เป็นต่อกรุ๊ป จำกัด โดยครั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ ที่มีฐานะยากจน จำนวน 70 ทุนนอกจากนี้ PTG ยังเล็งเห็นประโยชน์อันยั่งยืน โดยมอบเงินสนับสนุนปรับปรุงสนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬา ตลอดจนปรับปรุงโรงเพาะเห็ด พร้อมแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน รวมมูลค่ากว่า 120,000 บาท อีกด้วย

1660893876762_copy_1097x730
1660893852781_copy_1097x730

นางสาวนิตพร บุญหนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกกระต่าย (วารราษฎร์อุปถัมภ์) กล่าวว่า “ในนามของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างเป็นต่อกรุ๊ปเป็นอย่างสูง ที่กรุณาเดินทางมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ โดยมีความรักห่วงใย และความมุ่งหวังอันบริสุทธิ์ ให้เด็กที่ขาดแคลนได้รับโอกาสที่ดี และเป็นคนดี ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งการเรียน และการทำงานในอนาคต โดยดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ การได้รับทุนในครั้งนี้ จะเป็นกำลังใจพร้อมจุดประกายแห่งความหวังให้เด็กๆ ได้มีอนาคตที่ดีต่อไป”

และอีกหนึ่งแห่ง ที่มีกิจกรรมการ “มอบทุนการศึกษา” ให้แก่น้องๆ นักเรียนที่มีฐานะยากจน คือ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม อ.สามโก้ จ.อ่างทองโดยมี นางสาวมณฑา จิตตชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุมนำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับคณะตัวแทนผู้บริหาร ที่นำทุนการศึกษามามอบ จำนวน 30 ทุน พร้อมปรับปรุงโรงเลี้ยงไก่ และสร้างโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโพรนิกส์เพื่ออาหารกลางวัน เพื่อปลูกฝังและต่อยอดให้น้องๆ ได้ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้ชีวิตอันเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

1660893827695_copy_1097x730

นางสาวมณฑา จิตตชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม กล่าวว่า ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจดี มามอบทุนการศึกษา, ปรับปรุงเล้าไก่ และสร้างโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโพรนิกส์ ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เราขอขอบพระคุณ เป็นต่อกรุ๊ป เป็นอย่างสูง สำหรับน้ำใจที่หยิบยื่นให้เด็กๆ ซึ่งจะแปรเปลี่ยนเป็นกำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขา มุ่งมั่นตั้งใจเรียน เพื่อจะมีอนาคตที่สดใส และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป

นอกจากกิจกรรมในครั้งนี้แล้ว คณะผู้บริหารและพนักงานเป็นต่อกรุ๊ป ยังมีแผนจะเดินทางไปมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน การศึกษา อุปกรณ์กีฬา ยังกลุ่มโรงเรียนเป้าหมายที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่องในอนาคต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมบริษัท เป็นต่อ กรุ๊ป สามารถดูได้ที่ https://www.pentorgroup.com

9d12aff89edc5a1ec58afbc566b5c899
1660893962029_copy_1097x730

Comments