Siamcoverage TH‎ > ‎

อธิบดี พช. ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่อุดหนุนสินค้าในงาน OTOP Midyear 2022 “ โกยรายได้กว่า 573 ล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก กระจายได้กลับสู่ชุมชน

posted Jun 13, 2022, 6:54 AM by siam coverage   [ updated Jun 13, 2022, 6:55 AM ]

283078

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565


283077

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการจัดงาน “OTOP Midyear 2022” ตั้งแต่วันที่ 4-12 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการกับภาคีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ และมอบหมายให้งาน “OTOP Midyear 2022” เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของชุมชน ทำให้พี่น้องประชาชนสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่มีคุณค่าจากฝีมือคนไทย อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น โดยตลอด 9 วันที่ผ่านมา มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าภายในงานเป็นจำนวน 164,130 คน แม้ว่าจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ทางกรมการพัฒนาชุมชน มีมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น โดยมีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ รวมถึงมีมาตรการเว้นระยะห่าง ทำความสะอาดพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อฆ่าเชื้อโรคทั่วทั้งบริเวณงานทุกวัน เพื่อให้ผู้ที่มาเที่ยวงาน “OTOP Midyear 2022” รู้สึกปลอดภัยและเป็นการเที่ยวงานแบบวิถีใหม่ New Normal ทำให้การจัดงานครั้งนี้ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีทั้งในด้านกระแสความชื่นชม ในภูมิปัญญา อัตลักษณ์อันงดงาม สร้างยอดขายรวมตลอดทั้ง 9 วันเป็นจำนวน 573,232,033 บาท แยกเป็น ยอดจำหน่าย 503,761,188 บาท และยอดสั่งซื้อ 69,470,845 บาท โดยแยกเป็น

-ประเภทอาหารยอดจำหน่าย 45,933 ,571 บาท

-ประเภทเครื่องดื่มยอดจำหน่าย 6,807,399 บาท

-ประเภทผ้าเครื่องแต่งกายฯ ยอดจำหน่าย 223,163,761 บาท

-ประเภทของใช้ฯ ยอดจำหน่าย 54,230,463 บาท

-ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารยอดจำหน่าย 10,194,552 บาท

- อื่นๆ อาทิเช่น OTOP ชวนชิม ศิลปินโอทอป OTOP Premium OTOP Brandname ยอดจำหน่าย 195,026,791 บาท


283074

ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่มาให้กำลังใจผู้ประกอบการ และให้การสนับสนุนสินค้า OTOP ของไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีความตั้งใจจะส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศให้มากยิ่งขึ้น การจัดงาน “OTOP Midyear 2022” ในครั้งนี้ ยังเป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาล ในการขยายผลและสนับสนุน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ การเพิ่มช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น และยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระดับ 3 – 5 ดาว ไปสู่สากล โดยคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะได้แสดงให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการจัดงานครั้งนี้จะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า OTOP ในทุกมิติ เพื่อสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากพี่น้องประชาชนอย่างนี้ตลอดไป” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวทิ้งท้าย
Comments