Siamcoverage TH‎ > ‎

วช.เทรนนิ่งบินโดรนแปรอักษร ครั้งที่ 2 ในงาน วช.ครบรอบ 63 ปี

posted Oct 27, 2022, 11:32 AM by siam coverage   [ updated Oct 27, 2022, 11:33 AM ]
1666847298464.jpg
นายธีระวัฒน์  บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
1666847298617.jpg
1666847298674.jpg
1666847299476.jpg
1666847300753.jpg
1666847301716.jpg
1666847302702.jpg
1666847303457.jpg
1666847304377.jpg

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน” ในงานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี 63 ปี วช. มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา พัฒนาไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2565 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับ “โดรนแปรอักษร” และการพัฒนาซอฟแวร์โดรนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งาน โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้นายธีระวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ ณ โรงยิมจิตต์มิตรภาพ อาคาร วช. 9 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
Comments