Siamcoverage TH‎ > ‎

วช. - ส.กีฬาเครื่องบินจำลองฯ บินโดรนโชว์รูปหัวใจ มอบเกียรติบัตรผู้อบรม ที่งานคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี

posted Oct 28, 2022, 10:09 PM by siam coverage   [ updated Oct 28, 2022, 10:10 PM ]
219315.jpg

 

219316.jpg
219317.jpg
219318.jpg
219320.jpg
219321.jpg
219323.jpg
219324.jpg
219325.jpg
219328.jpg
messageImage_1666946511761.jpg
S__668368898.jpg
S__668368900.jpg

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีปิดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และนายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 และวันที่ 28 ตุลาคม 2565 โดยมีนายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ เข้าร่วมในพิธีปิด ด้วย

การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน” ได้จัดขึ้นโดย วช. ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จำนวน 2 รุ่น ในงานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี วช. มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา พัฒนาไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2565 โดยในพิธีปิดฯ ได้มีการบินโดรนแปรอักษรเป็นรูปหัวใจส่งท้ายในพิธีปิดฯ ณ โรงยิมจิตต์มิตรภาพ อาคาร วช. 9 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
Comments