Siamcoverage TH‎ > ‎

วช. นำเที่ยวชม ชิมเพลิน เดินช็อป งาน “คล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี”

posted Oct 26, 2022, 10:55 AM by siam coverage   [ updated Oct 26, 2022, 10:55 AM ]
20221026_171812

 

20221026_171902
20221026_171955
20221026_172101
1666778021427.jpg
1666778024840.jpg
     
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนประชาชน ชิม ซ็อป เพลิน เดินตลาดงานวิจัย โดยฝีมือคนไทย ในงานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี 63 ปี วช. มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา พัฒนาไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า กิจกรรมภายในงานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี มีนิทรรศการผลิตภัณฑ์งานวิจัยและนวัตกรรม“ชิม ช็อปเพลิน เดินตลาดงานวิจัย” โดยมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มาร่วมจัดแสดงจำนวน 66 ผลงาน กว่า 100 ผลิตภัณฑ์ จาก 31 ภาคีพันธมิตร ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเครือข่ายชุมชนฯ ผลิตภัณฑ์จำแนกใน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มของกิน อาทิ กาแฟมิตรช้าง วิถีมิตรช้าง ผลิตภัณฑ์อินทรีย์-วิถีคุ้งบางกะเจ้า ผลิตภัณฑ์น้ำพริกหลากหลาย จากธนาคารปูม้านครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี และปูม้าจ๋าผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพตามแนวทาง BCG กลุ่มของใช้ อาทิผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา ผลิตภัณฑ์สิ่งทอแปรรูปจากผ้าพื้นเมืองด้วยเทคนิคการม้วนเส้นยืนและการย้อมสีจากธรรมชาติ ตุ๊กตายาดมไทยทรงดำบ้านดอน และกลุ่มสินค้าทางการเกษตร อาทิ รักษ์ราก (RUK RAK) วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยหมัก อถล. สร้างรายได้จากนวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมัก จากเครื่องผลิตปุ๋ยหมัก มาเป็นกลุ่ม อถล.ยายชา และเครื่องผลิตปุ๋ยหมัก ลดขยะอินทรีย์ สร้างรายได้

สำหรับผู้สนใจสามารถชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยได้ที่งานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Onsite และ Online ได้ทาง : https://63years.nrct.go.th
Comments