Siamcoverage TH‎ > ‎

นมไทย-เดนมาร์ค ส่งความสุขปีใหม่ 65 อ.ส.ค.จัดกิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ 2565 ทั่วไทย

posted Jan 5, 2022, 8:54 AM by siam coverage

.com/img/a/


นมไทย-เดนมาร์คส่งความสุขปีใหม่ 65 แจกผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ให้ประชาชนที่กลับภูมิลำเนาตามจุดพักรถ พร้อมมอบหมาย สำนักงาน อ.ส.ค.ทั้ง 5ภาค ร่วมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนา

     

.com/img/a/

นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) กล่าวว่า อ.ส.ค.ได้จัดกิจกรรมส่งมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ส่งมอบความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในโครงการส่งความสุขปีใหม่ 2565 พร้อมมอบหมายให้สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคทั้ง 5 ภาค ประกอบด้วย 1.สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง (โรงงานนมมวกเหล็ก) จังหวัดสระบุรี 2.สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ (โรงงานนมปราณบุรี) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3.สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงงานนมขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น 4.สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง (โรงงานนมสุโขทัย) จังหวัดสุโขทัยและ 5 สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน (โรงงานนมเชียงใหม่) จังหวัดเชียงใหม่


.com/img/a/

โดย อ.ส.ค.ร่วมมือกับจังหวัดจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ด้วยการ นำกระเช้าผลิตภัณฑ์ไทย-เดนมาร์คและผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค สนับสนุนในโครงการร่วมกับจังหวัด เพื่อนำไปแจกสำหรับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาผ่านจุดตรวจ จุดบริการประชาชน

       

.com/img/a/

นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน พร้อมแผนกการตลาดและการขาย ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค โดย อ.ส.ค.ร่วมกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยว และออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คในราคาพิเศษ ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้าชมสวนพฤกษ ศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อส่งมอบความสุขส่งท้ายปีเก่า 2564 และต้อนรับปีใหม่ 2565 ภายใต้ "โครงการส่งความสุขปีใหม่" ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่และสถานที่สำคัญๆอีกด้วย

.com/img/a/

“โครงการส่งความสุขปีใหม่" ปี 2565 หรือ 2022 นับเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดดำเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อมอบความสุขให้กับเกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่เดินทางกลับบ้าน ภูมิลำเนาและท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายและมีความสุขตลอดการเดินทาง” นายสมพร กล่าว
Comments