Siamcoverage TH‎ > ‎

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

posted Sep 3, 2021, 6:15 AM by siam coverage   [ updated Sep 3, 2021, 6:15 AM ]
1630582952621

 


1630582957093

1630582960518

นายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) เป็นประธานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นมปรุงแต่ง ยูเอชที ขนาด 150 มล. รสเผือก และรสมะม่วงมหาชนก ตราไทย-เดนมาร์ค สินค้า Limited Edition ผ่านระบบออนไลน์ช่องทาง Facebook Fan Page Thai-Denmark โดยมีการจำหน่ายในราคาโปรโมชั่นพิเศษ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564 ณ บริเวณห้องรับรองสโมสรผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค.อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อเร็วๆนี้
Comments