Siamcoverage TH‎ > ‎

อว. มอบของขวัญปีใหม่ จากรัฐบาล 2566 นวัตกรรม “เท้าเทียมไดนามิกส์” คุณภาพสูง ฝีมือนักวิจัยไทย ให้ผู้พิการ 200 ชุด เพิ่มคุณภาพชีวิต

posted Jan 25, 2023, 7:47 AM by siam coverage   [ updated Jan 25, 2023, 7:49 AM ]
S__17531300

S__34414605

S__34414619

S__34414620

S__34414621

S__34414623

S__34414624

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จัดพิธีส่งมอบนวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิก “sPace” คุณภาพสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่ของรัฐบาล 2566 แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลในเครือข่าย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ส่งมอบฯ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงานฯ และพลตรี ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


S__34414599

S__34414601


ศาสตราจารย์ ดร. นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่เป็นผู้แทนของกระทรวง อว. ในนามรัฐบาล ได้มอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566 ให้กับประชาชน ซึ่งเป็นผลงานที่หน่วยงานต่างได้ดำเนินการพัฒนาและคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์กับประชาชน ปีนี้กระทรวง อว. ขอมอบนวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิก “sPace” ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น เป็นเท้าเทียมที่มีคุณภาพสูงผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์ ออกแบบและผลิตในประเทศไทย ซึ่งเท้าเทียมจะทำให้การเดินของผู้พิการที่ต้องใส่ขาเทียมเดินได้สะดวกขึ้น มีน้ำหนักเบาและมีแรงส่ง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่กระทรวง อว. มอบหมายให้ วช. ดำเนินการเป็นผลสำเร็จ


S__17531296

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า นวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิก “sPace” คุณภาพสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ เป็นนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับ ดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นนวัตกรรมที่ วช. เชื่อมั่นว่าจะเป็นของขวัญที่สุดล้ำค่า ที่ อว. มอบให้ วช. ดำเนินการโครงการของขวัญปีใหม่ 2566 ที่รัฐบาลมอบให้ ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ


S__17531303

S__34414610

S__34414612

S__34414613

S__34414614

S__34414615

S__34414616

S__34414617

S__34414618


เพื่อมอบให้กับผู้พิการโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อให้ผู้พิการได้มีโอกาสได้เข้าถึงนวัตกรรมที่ทันสมัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตกายอุปกรณ์เป็นวัสดุที่มีคุณภาพ อีกทั้ง ยังเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทย มีประสิทธิภาพเทียบเท่าสากล และเหมาะสมกับลักษณะของผู้พิการแต่ละราย ซึ่ง วช. เล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิก “sPace” ที่จะนำไปยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ เนื่องจากจำนวนสถิติผู้พิการที่ถูกตัดขาในระดับต่าง ๆ พบว่าผู้พิการที่ถูกตัดขาระดับใต้เข่านั้นมีจำนวนมาก อุปกรณ์เท้าเทียมจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้พิการ แต่อุปกรณ์เท้าเทียมพื้นฐานที่ได้รับในปัจจุบันยังมีข้อจำกัดอยู่มาก อีกทั้งเท้าเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศยังมีราคาที่ค่อนข้างสูง

 
S__17531297

S__17531299

S__17531301

S__17531302

S__17531304

S__34414636

นอกจาก อว. โดย วช. จะได้ส่งมอบนวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิก “sPace” ให้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้ว ยังได้มอบให้กับโรงพยาบาลในเครือข่ายอีก 12 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลปัตตานี และโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง พร้อมกันนี้ยังได้มอบนวัตกรรมดังกล่าวให้กับตัวแทนผู้พิการจำนวน 14 ราย อีกด้วย
Comments