Siamcoverage TH‎ > ‎

กรมปศุสัตว์เตรียมจัดงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (Livestock Expo 2019) “เปิดบ้านปศุสัตว์ คัดสรรสิ่งดี 77 ปี เพื่อคนไทย”

posted May 30, 2019, 12:05 AM by siam coverage   [ updated May 30, 2019, 12:06 AM ]

วันนี้(อังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562) เวลา 15.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในในฐานะที่เป็นประธานคณะทำงานงานฝ่ายอำนวยการจัดงาน พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์อีก 3 ท่าน ได้แก่ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ และนายสุรเดช สมิเปรม ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัด “งานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (Livestock Expo 2019) “เปิดบ้านปศุสัตว์ คัดสรรสิ่งดี 77 ปี เพื่อคนไทย” ณ บริเวณ Land Mark หน้าตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพมหานคร


นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า เนื่องจากกรมปศุสัตว์ได้กำหนดจัดงานวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 77 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ขึ้นในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – วันที่ 2 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. โดยใช้ชื่องานว่า “งานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562” (Livestock Expo 2019) ภายใต้แนวคิด “เปิดบ้านปศุสัตว์ คัดสรรสิ่งดี 77 ปี เพื่อคนไทย” ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท ซึ่งจะนำผลงานตามภารกิจตลอดระยะเวลา 77 ปี ของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ ด้านการผลิตปศุสัตว์ ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และด้านสุขภาพสัตว์ โดยมุ่งเน้นที่ผลผลิตปศุสัตว์ คือ เนื้อ นม ไข่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม-เทคโนโลยี และผลงานวิชาการด้านปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกรมปศุสัตว์มากยิ่งขึ้น ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้เรียนเชิญนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานทั้ง 3 วัน


โดยการจัดงานครั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้กำหนดไว้ว่า วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เป็นงานเนื้อ ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้ทราบว่า เนื้อโคของไทยนั้นไม่แพ้ชาติใดในโลก วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นงานนม ซึ่งตรงกับวันดื่มนมโลกหรือ World Milk Day ประกอบด้วยกิจกรรมเกี่ยวกับนมและผลิตภัณฑ์นม เป็นการมุ่งเน้นรณรงค์ให้คนไทยดื่มนมกันมากขึ้น เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานจะได้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป ส่วนวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เป็นงานวันไข่ ประกอบด้วย กิจกรรมเกี่ยวกับไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่ ที่มุ่งเน้นรณรงค์ให้คนไทยบริโภคไข่เพิ่มขึ้นเป็น 300 ฟอง/คน/ปี ซึ่งภายในงานทั้ง 3 วัน ยังมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อ นม ไข่ มีการจำหน่ายไข่ราคาถูกในช่วงนาทีทอง มีการจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต การเสวนาและสัมมนาวิชาการ มีการประกวดคลิปวิดีทัศน์การสาธิตประกอบอาหาร และภาพถ่ายที่เจ้าของถ่ายร่วมกับสัตว์เลี้ยง การแสดงมินิคอนเสิร์ตโดยศิลปินที่มีชื่อเสียง การนำยาที่ไม่ใช้แล้วมาแลกไข่ การสาธิตประกอบอาหารหลากหลายเมนูจากวัตถุดิบ เนื้อ นม ไข่ นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว พร้อมให้ปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์ โดยไม่คิดมูลค่าอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการรับบริจาคเงินเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ มีการออกบูธจำหน่ายสินค้าเนื้อ นม ไข่ โดยกลุ่มเกษตรกรจากทั่วประเทศที่ กรมปศุสัตว์ให้การสนับสนุน รวมทั้งสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายใหญ่ ตลอดทั้งสามวัน อีกด้วย


นายอำพันธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ขอฝากสื่อมวลชนทุกท่านให้ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และขอเชิญชม ชิม ช๊อป แช๊ะ ภายใน "งานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562” (Livestock Expo 2019) ภายใต้แนวคิด “เปิดบ้านปศุสัตว์ คัดสรรสิ่งดี 77 ปี เพื่อคนไทย” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – วันที่ 2 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท แห่งนี้
Comments