Siamcoverage TH‎ > ‎

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ต้นแบบเปิดตัวสู่ตลาดสากลโดยพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี

posted Sep 3, 2021, 5:56 AM by siam coverage   [ updated Sep 3, 2021, 6:03 AM ]สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี เปิดตัวโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม เกษตร และธุรกิจบริการ กิจกรรมสร้างสินค้าต้นแบบด้วยนวัตกรรมดึงนักออกแบบชื่อดังร่วมสร้างสรรค์ออกแบบนวัตกรรมต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ พลิกสู่สร้างรายได้พร้อมตั้งเป้าให้จังหวัดปทุมธานีเป็นศูนย์ผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์ของอาเซียน

 


นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า สินค้าของใช้ของตกแต่ง เทรนด์ที่จะมาแรง ในยุคหลังโควิด จากสถิติเว็บไซต์ขายสินค้าตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ รายสำคัญ มีคนเข้าเยี่ยมชมกว่า 2,000 ล้านครั้ง ทำให้คาดว่าหลังสถานการณ์โควิด สินค้าของใช้ของตกแต่งจะได้รับอานิสงค์อย่างมาก โดยมีแนวโน้มเติบโตที่สูงเนื่องจากสถานการณ์โควิด ที่ผ่านมา การกักตัวการทำงานที่บ้านทำให้ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไป มีเวลาคิดที่จะตกแต่งบ้านพักอาศัย ปรับปรุงภูมิทัศน์จัดมุมทำงาน ตอบเทรนด์วิถีใหม่ โดยหนึ่งในสินค้าที่เป็นที่นิยมในต่างประเทศ ได้แก่ กลุ่มสินค้าของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก กลุ่มเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ซึ่งประเทศไทย มีจุดแข็งในด้านฝีมือ คุณภาพสินค้าที่ดีกว่าคู่แข่งขัน ดีไซน์และการสร้างสรรค์ แต่จากการสำรวจผู้ประกอบการจังหวัดปทุมธานี มีจุดอ่อนที่กลุ่มผู้ผลิตขาดความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและทันสมัย ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ยุคดิจิทัลที่มีความสำคัญอย่างมาก

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี จึงจัดโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม เกษตร และธุรกิจบริการ กิจกรรมสร้างสินค้าต้นแบบด้วยนวัตกรรม โดยดึงนักออกแบบชื่อดังระดับประเทศ อาทิ ดร.กรกต อารมย์ดี คุณรัฐ เปลี่ยนสุข ดร.สุภาวินี จรุงเกียรติกุล ดร.ศุภพงศ์ สอนสังข์ คุณธีรพจน์ ธีโรภาส และ อ.ชัยนรินทร์ ชลธนานารถ ร่วมพัฒนาสินค้านวัตกรรมต้นแบบ 12 ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดปทุมธานี เพื่อออกแบบงานสุดล้ำ ต่อยอดจากภูมิปัญญาวัสดุพื้นถิ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนสินค้าพาณิชย์ของจังหวัดปทุมธานีให้ก้าวไกลสู่ตลาดสากล พร้อมทั้งจัดทำแผนการเชื่อมโยงตลาดที่ประสบความสำเร็จและจำหน่ายได้จริง โดยแยกเป็นแผนการตลาดในประเทศ และต่างประเทศในรูปแบบ Online และ Offline อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงสินค้าสู่แพลตฟอร์มที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นคู่ค้าสำคัญหลากหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อิตาลี จีน เป็นต้น สามารถสร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดโดยรวม
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบเชิงพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีทั้ง 12 ต้นแบบ จะนำไปจัดแสดงนิทรรศการ “Pathum Creator Roadshow” ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2564 ณ ลานกิจกรรม Nine Square (Center Zone) ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ เปิดให้เข้าชมนิทรรศการได้ ตั้งแต่เวลา 10.30 – 19.00 น. ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมนิทรรศการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


Comments