Siamcoverage TH‎ > ‎

KERRA เปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ เมืองทองธานี

posted Jun 2, 2022, 3:16 AM by siam coverage   [ updated Jun 2, 2022, 3:16 AM ]


วันที 1 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.ดร.ภัทร์ หนังสือ ประธานกรรมการบริษัทอีสเทิร์นเฮิร์บจำกัด และ เวชกรโอสถ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพ “ยาเคอร่า” ได้ทำบุญขึ้นสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ณ อาคารเวชกร เลขที่ 19/136-138 เมืองทองธานี ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) สมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และพลตำรวจโท ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายมราวาส

อาคารเวชกร ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ บริษัท อีสเทิร์นเฮิร์บ จำกัด เป็นอาคารสูง 3 ชั้น อยู่ติดริมทางด่วนสายแจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี ใกล้กับศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี้ ในอาคารประกอบไปด้วยสำนักงานของบริษัทฯ พิพิธภัณฑ์เครื่องยาไทย ซึ่งจัดแสดงเครื่องยาไทย ตำรับยาผง ตำรับยาหม้อชนิดต่าง ๆ ที่สำคัญ คัมภีร์ยาโบราณที่เป็นสมุดช่อย สมุดไท สมุนไพรกว่า 1,000 ชนิด หินบดยาโบราณ รางบดยา หม้อต้มยาโบราณ นิทรรศการประวัติการแพทย์แผนไทย รวมทั้งจัดแสดงตำรับยาต้ม 9 หม้อ ที่เคยใช้ในโรงศิริราชพยาบาล (หรือโรงพยาบาลศิริราชในปัจจุบัน) สำหรับการบำบัดความป่วยไข้ต่าง ๆ ของประชาชนอย่างครอบคลุมตั้งแต่เมื่อเริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2431 แต่ภายหลังนั้นตำรับยาได้สาบสูญไป มีสวนสมุนไพรกว่า 300 ชนิด สำรับเป็นศูนย์การศึกษาและเรียนรู้ทางด้านแพทย์แผนไทยและยาไทยสำหรับประชาชนเพื่อการศึกษาและการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งเป็นที่ตั้งของสหคลีนิคศูนย์การแพทย์แผนไทยพัฒนา รับตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย โดยเน้นการจ่ายยาสมุนไพรตามทฤษฎีแพทย์แผนไทยเป็นหลัก และสถาบันแพทย์แผนไทยพัฒนาซึ่งเป็นสถาบันที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยรวมทั้งการวิจัยพัฒนายาไทยเพื่อได้รับการวิจัยทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความยอมรับและถูกนำมาใช้ในวงกว้างในการรักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพของคนไทยและผู้คนทั่วโลก

บุคคลทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามผลิตภัณฑ์หรือเข้าชมพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการได้ในวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00 -17.00 น.โดยสามารถนัดหมายเข้าชมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 099-245-8080Comments