Siamcoverage TH‎ > ‎

'กัญชา' ธุรกิจกระแสแรง สู่ทางเลือกสุขภาพวิถีใหม่ บริษัทไอดาเมดิคอล(Wellness Business) จับมือ ครัวอัปสร 15 สาขา เปิดตัวเมนูอาหารที่กัญชาเป็นยา ผ่านการวิจัยและพัฒนา ภายใต้หน่วยธุรกิจ CANN HAUS Bar& Restaurant

posted Mar 11, 2021, 4:26 AM by siam coverage   [ updated Mar 11, 2021, 4:29 AM ]


กลุ่มบริษัทไอดาเมดิคอล ดำเนินธุรกิจสุขภาพดี (Wellness Business) ที่นอกจากให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพแล้ว  ยังมุ่งเน้นการบริการที่พักอาศัยรูปแบบพิเศษ สำหรับรักษา ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (Retirement Home & Nursing Home) ผลิตและจำหน่ายอาหารเป็นยา/อาหารสุขภาพที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบถูกหลักวิชาการร่วมกับมูลนิธิวิจัย และบริการการศึกษาเพื่อสาธารณะ (FREP Foundation) ซึ่งมีพันธกิจร่วมกันในการสร้างองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน   
ล่าสุดได้ร่วมมือกับครัวอัปสรทั้ง15 สาขา  ทำการเปิดตัวเมนูอาหารที่มีกัญชา-เฮมพ์เป็นส่วนผสม  ผ่านการวิจัยและพัฒนาเมนูอาหารเป็นยาเพื่อการแพทย์ทางเลือกตามวิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) มากกว่า 25 รายการ  ภายใต้  CANN HAUS Bar&Restaurant  ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจ(SBUs) ในเครือบริษัทไอดาฯ   โดยมี   ดร.จิตราภรณ์ เตชาชาญ (ประธานกรรมการ)  ร่วมด้วย  ม.ล.ปุญยนุช (เกษมสันต์) ดุลยจินดา และ จันทร์ฉวี สกุลกันต์   พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร  
ณราพร  อัครศักดิ์ศรี,โชติอนันต์  พฤทธิ์พรชนัน ศักดิ์ดา  ธนะพัฒน์ ,  ชายนัท  นิรินทรางกูร 
ณพีรา  เตชาชาญ  และ สาลินี  ปันยารชุน  ร่วมเป็นเกียรติในงาน  ณ ครัวอัปสร สาขาวิภาวดี 50

  

  


พร้อมได้นำเอาผลงานวิจัย และออกแบบรายการอาหารปรุงด้วยส่วนผสมกัญชาที่ถูกกฏหมาย  คือรากต้นใบของกัญชาพันธ์ุฝอยทอง-ภูผายล และหางกระรอกภูพาน  รวมทั้งพันธุ์พื้นเมืองมาวิจัยเข้าสูตรกัญชา  ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ  ปรุงอาหารทั้งเมนูเนื้อ/หมู/ไก่/ปลา/ซีฟู้ด  และเครื่องดื่มหลายรายการไปสู่ผู้บริโภคคนไทยอย่างถูกต้องให้ได้ลิ้มรสคุณประโยชน์จากกัญชาตามหลักวิชาการและปลอดภัย   ทั้งนี้แยกเมนูอาหารและเครื่องดื่มออกเป็น3กลุ่มลูกค้า(Segmentation) คือ


          1) เมนูกัญชารส สำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไป/วัยรุ่นอาหารสุขภาพซึ่งจะสอดแทรกความบันเทิงสนุกสนานกินแบบอารมณ์ดี
          2) เมนูกัญชานิยม สำหรับกลุ่มเป้าหมายคนวัยทำงานอาหารเป็นยาซึ่งผสมผสานศาสตร์ในการดูแลสุขภาพและLifestyle Medicine)
           3)เมนูกัญชรา สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงวัยซึ่งเน้นอาหารเป็นยาเพื่อชะลอวัย หยุดแก่หยุดป่วย จัดเมนูอาหารตรงกับสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยทีเดียว

ซึ่งทางนักวิจัยและออกแบบเมนูอาหารจะสาธิตการปรุงอาหารอย่างถูกต้องเพื่อเป็นแนวทางและเป็นสาระองค์ความรู้ต่อไป
ขอขอบคุณรายการป๋าแหงม ครับ
Comments