Siamcoverage TH‎ > ‎

ปั้น ”แก่งคอยสมาร์ทซิตี้” ดึงภาครัฐ-เอกชน-ประชาชนมีส่วนร่วม

posted Dec 6, 2019, 4:42 PM by siam coverage   [ updated Dec 6, 2019, 4:44 PM ]

“สระบุรี” ผนึก สกสว.-นิด้า-สจล. ร่วมวิจัยออกแบบแผนพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองเก่ายกระดับตลาดเก่าสู่ “แก่งคอยสมาร์ทซิตี้” รับไฮสปีดเทรน รถไฟทางคู่ เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อดึงภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาฟื้นเศรษฐกิจแก่งคอย


นายนพดล ธรรมวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด เปิดเผย ถึงโครงการวิจัยออกแบบแผนการพัฒนาพื้นที่ย่านเมืองเก่าและตลาดแก่งคอยให้เป็นพื้นที่ “เมืองแก่งคอยสมาร์ทซิตี้” ว่าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration-NIDA Business School) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ซึ่งในอดีตย่านแก่งคอยถือว่ามีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นศูนย์รวมแม่น้ำป่าสักและชุมทางรถไฟ อีกทั้งยังมีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นตามมามากมาย ก่อให้เกิดการลงทุนใหม่ๆเข้ามาสู่พื้นที่แก่งคอยมากขึ้น 

ปัจจุบันเศรษฐกิจแก่งคอยพบว่าเริ่มได้รับผลกระทบจากการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี การลงทุนลดน้อยลงไป การจ้างงานได้รับผลกระทบตามไปด้วยเช่นกัน จึงต้องเร่งฟื้นตัวทางเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักดังเดิมอีกครั้งโดยเร็ว ให้สอดคล้องกับการเกิดขึ้นของระบบรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง มอเตอร์เวย์ และแม้ว่าไฮสปีดเทรนจะไม่อยู่ในเขตของแก่งคอยโดยตรงแต่ก็อยู่ระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอแก่งคอย สามารถอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางจากกรุงเทพฯถึงสระบุรีและแก่งคอยได้รวดเร็วขึ้น

“ทั้งนี้วัตถุประสงค์ต้องการให้พ่อค้า ประชาชน และนักธุรกิจ นักท่องเที่ยวเดินทางมาสระบุรีและแก่งคอยได้สะดวกรวดเร็วขึ้น นี่คือประเด็นหลัก ที่จะเป็นจุดขายดึงดูดใจ ซึ่งสระบุรีมีอัตลักษณ์และเรื่องราวภูมิหลังให้นำเสนอได้มากมาย อาทิ อาคารเก่าแก่อายุกว่า 100 ปีจำนวนหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันขาดการพัฒนาต่อยอดให้ต่อเนื่องเพื่อดึงดูดความสนใจด้านการลงทุนต่างๆดังนั้นจึงสมควรพัฒนายกระดับเป็นพื้นที่ ”สมาร์ทซิตี้” จึงจะพัฒนาในรูปแบบต่างๆทั้งสมาร์ทไลฟ์ สมาร์ทคอมมูนิตี้ สมาร์ทเฮลท์แคร์ เป็นต้น” นายนพดล กล่าวและว่า


ดังนั้น บริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด จึงชักชวนประชาชนในพื้นที่เข้ามาร่วมหารือกันถึงแนวทางการพัฒนาว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อให้พื้นที่เก่าแก่ย่านแก่งคอยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ชาวแก่งคอยสระบุรีจะร่วมมือกันอย่างไร เพื่อให้ลูกหลานกลับมาอยู่ในพื้นที่จะมีกิจการแบบไหนจึงจะเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดสังคมที่อบอุ่นเอื้ออาทรต่อกันเช่นในอดีตที่ผ่านมา


“เราจะใช้โอกาสในการเกิดขึ้นของรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง มอเตอร์เวย์และทางด่วนฉลองรัฐที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้มาเป็นจุดแข็งในการผลักดันร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่แก่งคอย สระบุรีและใกล้เคียงได้ประโยชน์ ซึ่งทุกคนจะต้องลุกขึ้นมาร่วมกับขับเคลื่อนในเรื่องนี้โดยมีสระบุรีพัฒนาเมืองพร้อมเป็นผู้นำในการพัฒนา”

นายนพดล กล่าวอีกว่า สำหรับแนวทางการพัฒนาพื้นที่เมืองเก่านั้นเบื้องต้นจะสร้างกำลังซื้อใหม่เพิ่มเติมเข้ามาอีก ซึ่งปริมาณรถยนต์และผู้โดยสารที่เดินทางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันละนับแสนคัน น่าจะมีส่วนช่วยได้เป็นอย่างดีดังนั้นหากสามารถทำให้แวะเข้ามาที่แก่งคอย -สระบุรีนี้ได้จะเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่ สร้างจุดขายให้โดนใจด้วยการปรับปรุงพื้นที่ โดย สกสว. ร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาอย่างนิด้า และสจล.เข้ามาศึกษาออกแแบบกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมก่อนเปิดรับฟังความเห็นประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ล่าสุดได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดโครงการหางานให้ผู้สูงอายุได้ทำเพื่อดึงศักยภาพที่หลายคนทำได้มาสร้างประโยชน์ต่อชุมชน พร้อมเตรียมสร้างห้องน้ำที่ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัย ต้องการให้ทุกคนทุกฝ่ายมาร่วมมือกันพัฒนาระดมแนวคิดทั้งเรื่องการตลาด เงินทุน แรงงานโดยจะดึงหน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุน ส่วนเทศบาลในพื้นที่สามารถผลักดันโครงการพัฒนาพื้นที่ให้ประสบความสำเร็จเสนอรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณได้

“ปัจจุบันได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดไปแล้วบางส่วน สามารถรู้พฤติกรรมบุคคลและแจ้งเหตุรูปแบบต่างๆได้อย่างมากมาย ประการสำคัญยังสามารถนำข้อมูลที่ได้รับจากการประมวลผลของเทคโนโลยีไปออกแบบประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วย”


นอกจากนี้นายนพดล ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าในปี 2563 หลังจากที่ได้รับงบวิจัยเพื่อพัฒนาไปดำเนินการแล้วจะเร่งวางแผนออกแบบโดยเร็ว ส่วนคนในพื้นที่สามารถปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีระเบียบสวยงาม สะอาดสะอ้านได้ ประการสำคัญหากได้ตัวจริงของผู้นำบริหารท้องถิ่นอย่างนายกเทศมนตรีเข้ามาทำหน้าที่เร่งผลักดันงบประมาณในวันนี้ก็สามารถเร่งผลักดันโครงการโดยเร็วได้ทันที

“ได้เรียนเชิญท่านนายอำเภอเข้ามารับตำแหน่งประธานที่ปรึกษาการพัฒนาพื้นที่ซึ่งสามารถเชื่อมโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆในเขตสระบุรี-แก่งคอยให้เข้ามาร่วมสนับสนุนได้อีกทางหนึ่งด้วย เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่พนักงานและผู้บริหารโรงงานต่างๆเข้ามาใช้พื้นที่แก่งคอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป”

สำหรับกิจกรรมล่าสุดนั้นได้รับเกียรติจากนายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย เป็นประธานพิธีการประกวดวาดภาพระบายสีและภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ แก่งคอยในอนาคต และภาพถ่ายย้อนอดีตแก่งคอย โครงการวิจัยการฟื้นฟูตลาดแก่งคอยเพื่อการก้าวสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน พร้อมมอบรางวัลให้นักเรียนที่ชนะเลิศแต่ละระดับเพื่อสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนประชาชนทุกเพศทุกวัยรับทราบแนวทางและแผนการพัฒนาได้อย่างทั่วถึงต่อไป
Comments