Siamcoverage TH‎ > ‎

อ.ส.ค.ได้ฤกษ์เปิดบ้านหลังใหม่ รองรับการก้าวสู่ผู้นำอุตสาหกรรมนมไทย-อาเซียน

posted Aug 31, 2022, 4:22 AM by siam coverage   [ updated Aug 31, 2022, 4:23 AM ]
BAC705E4-6877-481D-9115-F57B68605462-L0-001


4954F0D8-5568-418C-B600-A79CCA430D10-L0-001


1CDE0D9D-AD0B-4F80-AF46-260D8BF2441B-L0-001

อ.ส.ค.ได้ฤกษ์เปิดบ้านหลังใหม่ที่มีความทันสมัยครบวงจร เตรียมผลักดันเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้โคนมอาชีพพระราชทาน ด้านรมช.มนัญญาเผยทิศทางพัฒนาอ.ส.ค.ปี66 หนุน อ.ส.ค.ก้าวสู่องค์กรชั้นนำด้านอุตสาหกรรมนมที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ พร้อมหนุนนมไทย-เดนมาร์คบุกตลาดจีนและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านดันยอดขายทะลุหมื่นล้าน

 

C3BCBF78-9C4F-4961-9D8A-E15ADCCD7A99-L0-001

วันนี้(31สค.65) ณ สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานองค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพโดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ประธานกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)และผู้บริหารระดับสูงอ.ส.ค.และพนักงานให้การต้อนรับ


0A505795-ACF7-4FB8-B43C-6C33C3D9D99E-L0-001


รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการก่อสร้างอาคารใหม่สำนักงานอ.ส.ค.กรุงเทพแห่งนี้ซึ่งถือเป็นอีกก้าวอย่างสำคัญของอ.ส.ค.ที่ชี้วัดให้เห็นถึงความมั่นคงแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันอ.ส.ค.เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คหรือ นมวัวแดง เป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอยู่ทั่วประเทศและได้พัฒนาตัวเองเป็นองค์กรชั้นนำด้านอุตสาหกรรมนมที่ได้รับการยอมรับทั้งในและกลุ่มประเทศอาเซียนครองสัดส่วนการจำหน่ายในตลาดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไม่ต่ำกว่าปีละ9,000ล้านบาทและอ.ส.ค.มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันอ.ส.ค.ยังไม่มีที่ทำการของตัวเองต้องเช่าพื้นที่อาคารขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก. ) เป็นอาคารสำนักงานอ.ส.ค.กรุงเทพฯ ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยจำกัดไม่สามารถรองรับการขยายตัวของบุคคลากรและกิจกรรมของ อ.ส.ค.ที่เติบโตขึ้นในอนาคต ประกอบกับ อ.ส.ค.ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่มีมูลค่ากว่า 9 ล้านบาท/ปีได้อีกจากปัญหาดังกล่าวอ.ส.ค.จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ.ส.ค.แห่งใหม่ขึ้น เพื่อใช้เป็นสำนักงานถาวรและมีพื้นที่กว้างขวางไว้ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้สะดวก ง่าย และรวดเร็วกว่าเดิม


B02A41D8-B79D-47B2-A5D7-F4752038F1A2-L0-001

รมช.มนัญญา กล่าวต่อว่า จะเร่งขับเคลื่อนอ.ส.ค.ให้เป็นองค์กรนำด้านอุตสาหกรรมนมทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนรวมทั้งให้ยึดมั่นแนวทางตลาดสมัยใหม่ เช่น ตลาดระบบออนไลน์และเร่งปรับแผนส่งเสริมการขายและการตลาดให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค เศรษฐกิจและสถานการณ์การแข่งขันมากขึ้น เพื่อรักษาส่วนแบ่งในตลาดและขยายอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คทั้งในและต่างประเทศในอนาคต รวมทั้งขับเคลื่อนองค์กรและผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คให้มียอดจำหน่ายเติบโตอย่างมั่นคงครองสัดส่วนในตลาดในประเทศแบบยั่งยืนก้าวสู่แบรนด์อันดับที่ 1 ในใจผู้บริโภคชาวไทย (Top of Mind)ได้ในไม่ช้า


950D3250-328E-4E78-B477-B3CCE339FB5A-L0-001


B1B50184-97CF-42D4-BC6A-8C8603569467-L0-001

นอกจากตลาดภายในประเทศแล้วยังได้ให้นโยบายให้เร่งขยายช่องทางธุรกิจในต่างประเทศเพิ่มเติมในตลาดเป้าหมายสำคัญคือ ประเทศจีน ประเทศเวียดนามและกลุ่มประเทศมุสลิม เพื่อเพิ่มยอดการส่งออกผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค โดยเฉพาะจีนและเวียดนามถือเป็นประเทศที่น่าสนใจของนักลงทุนทั่วโลก เนื่องจากเป็นประเทศที่กำลังซื้อสูงและมีสัดส่วนประชากรเยอะ รวมทั้งเร่งรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของการดื่มนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง จากน้ำนมโคที่ได้จากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมประเทศไทย ตลอดจนสืบสาน รักษา ต่อยอดอาชีพการเลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นอาชีพทรงคุณค่าที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9) ทรงพระราชทานไว้ให้แก่เกษตรกรไทย ได้มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน โดยให้ความสำคัญในการการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำจนถึงมือผู้บริโภคต้องได้คุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้ประชาชนจดจำว่า นมวัวแดง นมไทย-เดนมาร์ค นมทุกหยดผลิตจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

      

A092D807-D91E-4633-AE6E-28D2E17E5879-L0-001

CA5845EF-B4F7-4C8D-A95A-404BF66D214E-L0-001

ด้านนายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันอ.ส.ค.ได้พัฒนาตัวเองเป็นองค์กรชั้นนำด้านอุตสาหกรรมนมที่ได้รับการยอมรับทั้งในและกลุ่มประเทศอาเซียน ครองสัดส่วนการจำหน่ายในตลาดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ สำหรับสำนักงานแห่งใหม่นี้สร้างบนพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวาในพื้นที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี กรมส่งเสริมสหกรณ์ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ
1.พื้นที่ส่วนอาคารสำนักงานสูง 3 ชั้น
2.พื้นที่ส่วนลานจอดรถและสวนหย่อม
3.พื้นที่ส่วนโรงอาหารและร้าน Thai – Denmark Milk Shop รวมทั้งได้จัดพื้นที่ขนาดใหญ่รองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดงให้ทราบถึงกระบวนการทำงานแต่ละด้าน เช่น การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนม และกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย และการจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ตราไทย-เดนมาร์ค ตั้งแต่นมกล่องแรกในรอบ 60 ปี ที่ผ่านมาจนถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในปัจจุบันอีกด้วย
Comments