Siamcoverage TH‎ > ‎

“Freshy” แพลตฟอร์ม E-Marketplace กัญชง กัญชา แห่งแรกของไทย เน้นความแตกต่าง สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ซื้อ สร้างรายได้ให้ผู้ขาย ขานรับนโยบายพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง

posted Dec 13, 2021, 6:16 AM by siam coverage   [ updated Dec 13, 2021, 6:17 AM ]
.com/img/a/

เปิดตัว Freshy โดย Green Melody บริษัทสตาร์ทอัพรายใหม่ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์กัญชง กัญชาและพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงในรูปแบบ E-Marketplace ที่แรกในประเทศไทย สร้างความแตกต่างในยุคดิจิทัล สร้างตลาดให้กับผู้บริโภค เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการที่มีสินค้า โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์จากกัญชง กัญชา พืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง ที่ได้คุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างถูกกฎหมาย อีกทั้งยังยังสร้างโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกร ให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นผ่านแพลตฟอร์ม E- Marketplace และส่งเสริมพืชสมุนไพรไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก ต่อยอดนโยบายพืชเศรษฐกิจของชาติโดยงานนี้ ได้รับเกียรติจาก
คุณพนัส วัฒนชัย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จํากัด) ผู้ให้การสนับสนุน มาเป็น.com/img/a/

ประธานงานเปิดตัวที่ผ่านมา รวมถึง คุณกมลทิพย์ อินทคีรี (CEO) บริษัท กรีน เมโลดี้ จำกัด) ได้แถลงถึงความเป็นมา และการเกิดขึ้นของ Freshy ร่วมด้วย ผศ.ดร. วิมล แสนอุ้ม (ผู้อํานวยการหน่วยกลยุทธ์ ธุรกิจนวัตกรรม บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์จํากดั) กล่าวถึง แนวโน้มของ Freshy ในการขยายผลสู่การเป็น international platform ให้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีเปิดในวันนั้นได้รับทราบ นอกจากนี้ภายในงานได้มีการร่วมฟังการเสวนาเรื่อง Elevating High-Value Thai Herbal Products in Digital Era โดยได้รับเกียรติจากผู้ร่วมเสวนาหลายท่าน อาทิ รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.สุรพล นธการกิจกุล (นายกสมาคมนักเคมีเครื่องสำอางแห่งประเทศ ไทย (SCCT) , ดร. สุพัชรี เนตรพันธุ์ (นักวิจัย สังกัดทีมวิจัยนวัตกรรมด้านพันธุศาสตร์ และสรีรวิทยาพืช (APPT) ภายใต้กลุ่มวิจัย เทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบูรณาการ (ACBG) ไบโอเทค) , คุณตะวัน น้อยมีธนาสาร (Co-Founder, AgrowPlus) , ดร. วรพล วังฆนานนท์ (ประธานกรรมการบริษัท ทีเอ็นเคบิวตี้ จํากัด) , คุณทรัพย์วรา เจริญพานิชสกุล (CMO & Founder, QBox point Co., Ltd) นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารหลายหน่วยงานร่วมงาน อาทิ ผู้บริหารจาก ธกส.โดยภายในงาน ยังมีการออกร้านโชว์ผลิตภัณฑ์จากหลายที่ เช่น จากคณะสหเวชศาตร์และคณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยบรูพา (ประคบ สมุนไพรและกัญชง) , อุปกรณ์และเทคโนโลยีการปลูกพืชผักสมุนไพรสมัยใหม่จาก AgrowPlus และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางจากวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรพนัสนิคม (P-HERB) ร่วมกับบริษัท ที เอ็น เค บิวตี้ จํากัด เป็นต้น ซึ่ง แพลตฟอร์ม Freshy เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่าน www.freshy.shop หรือติดต่อที่ page facebook: Freshy

นางสาวกมลทิพย์ อินทคีรี (CEO) บริษัท กรีน เมโลดี้ จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันเกษตรกรไทยมีมากกว่า 10 ล้านครัวเรือน หากเราสามารถช่วยสร้างรายได้ต่อครัวเรือนอย่างน้อยที่สุด 10,000 บาทต่อครัวเรือน ต่อเดือน จะเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนกว่า 1.2 ล้านล้านบาทต่อปี ดังนั้น กรีน เมโลดี้ ไม่ได้มองเพียงแค่ E- Marketplace เท่านั้น แต่เรามองทั้ง supply chain ในการสร้างมาตรฐานผลผลิต และเป็นศูนย์กลางพื้นที่แลกเปลี่ยนสารสำคัญ อาทิ CBD CBG BCP และพืชสมุนไพรมูลค่าสูง นอกจากนี้ยังมองรวมไปถึงระบบนิเวศเชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาผู้ปลูกให้มีมาตรฐาน มีตลาด เข้าถึงได้ง่าย และมีรายได้ที่มั่นคง เพราะ เราต้องการสร้าง Platform ที่เป็นตัวเชื่อม ระหว่าง เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ซื้อ และเป็นห่วงโซ่คุณค่าที่เเร็งเเรงทั้งระบบ ให้กับทั้ง Chain ของอุตสากรรม”

 

 

.com/img/a/


Freshy … “Refresh your Things” ด้วย F4

1. Refresh Supply Chain โซ่คุณค่าของเกษตรกรจนถึงผู้บริโภคนั้นยังต้องสร้างมาตรฐานและการจัดการระบบให้แข็งแรง ลดการขนส่งที่ไม่จำเป็นเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

2. Refresh Market การคลายล็อกของกัญชง กัญชาทำให้ให้เกษตรกรลงทุนปลูกจำนวนมาก แต่ในขณะเดียวกันกลับไม่มีตลาดรองรับที่ชัดเจน แทนที่จะสร้างโอกาสกลับเพิ่มภาระให้เกษตรกร และด้วย Business Model ของ Freshy เราเห็นถึงความสำคัญของตลาดมาเป็นอันดับแรกด้วยการทำ Reverse Supply Chain

3. Refresh Health อย่างที่ทราบว่าสรรพคุณของกัญชง กัญชา และพืชสมุนไพรไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งไทยและต่างประเทศ ทั้งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รักษาโรค จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้น


 

.com/img/a/

“กรีน เมโลดี้ เกิดขึ้น จากการมองเห็นโอกาสทางการตลาดจากสรรพคุณและศักยภาพของสมุนไพรไทยในช่วงโควิดที่ผ่านมา

ไม่ว่าจะเป็น ฟ้าทะลายโจร กระชาย ขิง กัญชง กัญชา เป็นต้น ทำให้ตลาดของพืชสมุนไพรไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดในทันที เราจึงเล็งเห็นว่ากลุ่มพืชสมุนไพรเหล่านี้ จะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ดีในอนาคตอันใกล้ และจะกลายเป็นธุรกิจที่สามารถต่อยอดได้หลายทาง ไม่ว่าเป็นจะเรื่องยารักษาโรคเครื่องดื่ม อาหาร เครื่องสำอาง และเราเชื่อว่าจะเป็น new normal ของธุรกิจที่จะเป็น S-Curve ใหม่ในอนาคตได้ นอกจากนี้ ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศแห่งอุตสาหกรรมการเกษตร มีจำนวนเกษตรกรคิดเป็น 50% ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในประเทศ แต่ในทางกลับกัน เกษตรกรไทยกลับมีรายได้ที่ไม่มั่นคง ทำให้ประเทศเรายังคงติดกับดักรายได้ปานกลาง ทำให้เรามีเป้าหมายว่า เราจะทำอย่างไรให้เกษตรกรไทยมีรายได้มั่นคง ผ่านพืชสมุนไพรมูลค่าสูงเหล่านี้ ทำให้เป็นที่มาในการจัดตั้งบริษัท กรีน เมโลดี้ ขึ้นมานั่นเอง และต้องขอขอบคุณโอกาสจาก คุณพนัส วัฒนชัย ประธานบริษัท บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด โดยที่ท่านมีวิสัยทัศน์ใกล้เคียงกันและได้ให้โอกาสสนับสนุนการลงทุนให้กรีน เมโลดี้ ได้เกิดขึ้นมาในวันนี้” นางสาวกมลทิพย์ อินทคีรี (CEO) บริษัท กรีน เมโลดี้ จำกัด กล่าว

โปรเจ็กแรกของ กรีน เมโลดี้ คือการเปิดตัว Freshy การให้บริการแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์กัญชง-กัญชาและพืชเศรษฐกิจ

มูลค่าสูงในรูปแบบ E-Marketplace ที่แรกในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ โดยได้ร่วมมือกับ บริษัท QBox point ในการร่วมพัฒนาแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ กรีน เมโลดี้ ยังมุ่งเน้นนวัตกรรมเทคโนโลโนยีการเพาะปลูกสมัยใหม่ โดยร่วมมือกับ Biotech ในการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชาให้เป็นสายพันธุ์รับรองของคนไทย อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากคณะสหเวช มหาวิทยลัยบูรพา และวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่พนัสนิคม เพื่อส่งเสริมระบบจัดการฟาร์มอัจริยะ (Smart Farm) ระบบ IoT ต่าง ๆ เราจึงเป็นบริการแพลตฟอร์มที่ครบถ้วน ให้บริการทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์และความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ที่มาจากแพลตฟอร์มนี้อีกด้วย

สำหรับรายละเอียดแพลตฟอร์ม Freshy ที่จะเข้ามาร่วมจากฝั่งผู้ขาย เป็นได้ทั้งบุคคลทั่วไป นิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน

และหน่วยงานภาครัฐ ที่มีสินค้าและใบอนุญาตจำหน่าย และจากฝั่งผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูณ์ถึงจะสามารถเข้าซื้อสินค้าที่มีส่วนผสมของ CBD, THC ได้ เพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยและดำเนินการตามข้อกฎหมายเป็นสำคัญ แพลตฟอร์มมีหลากหลาย Category ให้เลือกซื้อ อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องหอมและสปา เครื่องนุ่งห่ม และอื่น ๆ

แพลตฟอร์ม Freshy เปิดตัวด้วยภาษาไทย เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และสินค้าของคนไทย ให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวได้

คิดค้นมาจากคนไทยอย่างแท้จริง พร้อมบริการโลจิสติกส์ครบวงจรแบบ door-to-door ก่อนจะขยายสู่ภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลกด้วยฟีเจอร์อีก 5 ภาษา คือ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และอาหรับ นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะปรับแพลตฟอร์มให้เป็นลักษณะของ B2B เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สร้างโอกาสให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจมากขึ้น


 

.com/img/a/

นอกจากนี้ นายพนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการลงทุน กล่าวว่า “การเกิดขึ้นของ กรีน เมโลดี้ และ Freshy ในวันนี้ ผมเชื่อว่า เป็นแพลตฟอร์มการให้บริการผลิตภัณฑ์กัญชง กัญชาและพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงรูปแบบ E-Marketplace ด้วยสินค้าและบริการ ด้านนวัตกรรมมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้บริโภค และผู้ขาย ได้มากขึ้น ด้วยมารตฐานคุณภาพ เนื่องจากในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์กัญชง กัญชา กำลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยม จึงทำให้การควบคุมคุณภาพและการบริการซื้อและขายไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร Freshy E-Marketplace นี้ ช่วยสร้างตลาดให้กับผู้ขาย ลดค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของตัวเอง ในขณะที่ผู้บริโภค หรือผู้ซื้อก็จะมีมั่นใจ ในสินค้าที่จำหน่ายในแพลตฟอร์มนี้ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐานทั้ง อย.และ GMP และมีเงื่อนไขที่สามารถสร้างความมั่นใจในการซื้อสินค้าจากที่นี่ได้ ... บริษัท พนัสเองก็มีการลงทุนใน Start-up หลายราย เราในฐานะผู้สนับสนุน ผลักดันให้ กรีน เมโลดี้ เติบโตแบบก้าวกระโดด เพราะความแตกต่างของแพลตฟอร์มที่ให้ผู้ขายได้มีตลาดกลางรองรับ มีเป้าหมายผู้บริโภคชัดเจน และสร้างมาตรฐานในโซ่คุณค่า หรือจะเป็น Unicorn ด้าน PaaS อีกรายก็ได้...”
Comments